Rok 2020 wiąże się dla podatników ze zmianami dotyczącymi rozliczeń za rok 2019. W ostatnich dniach, Ministerstwo Finansów opublikowało przypomnienie o  uszczegółowionych terminach na złożenie zeznania podatkowego PIT.

Jakie terminy obowiązują przy złożeniu zeznań podatkowych?

Zmiany terminów na złożenie zeznania podatkowego w roku 2020 wynika z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z października 2018 roku. Zmiany zostały wprowadzone w styczniu 2019 roku, a tym samym, po raz pierwszy mają zastosowanie do rozliczeń podatkowych PIT za rok 2019.

Zgodnie z tą nowelizacją, podatnik musi rozliczyć się z Urzędem Skarbowym od 15 lutego do 30 kwietnia. Konsekwencją wcześniejszego złożenia zeznania podatkowego jest domniemanie, że zeznania zostało złożone w dniu 15 lutego 2020 roku.

Nowy termin dla PIT-28

Zmiany odczują również podatnicy, którzy rozliczeń dokonują w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – dotychczas PIT-28 należało składać do końca stycznia kolejnego roku.

W 2020 roku, PIT-28 należy złożyć w terminie od 15 lutego do 2 marca 2020 roku. Warto mieć na uwadze, że termin 2 marca 2020 roku spowodowany jest tym, że ostatni dzień lutego wypada w dzień wolny (ostatni dzień lutego jest ustawo ostatecznym terminem na złożenie PIT-28).

Nowe przepisy dotyczące terminów na złożenie zeznania podatkowego PIT-28 weszły w życie 1 stycznia 2019 roku, a tym samym, mają zastosowanie do przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w 2019 roku.

Dookreślenie terminów – co to oznacza dla podatnika?

Wydawać by się mogło, że odsunięcie w czasie początkowego terminu na złożenie zeznania jest rozwiązaniem korzystnym dla podatnika. W praktyce jednak, takie dookreślenie terminów wpłynie na wydłużenie terminu na zwrot podatku z urzędu skarbowego. W przypadku, bowiem, gdy podatnik złoży zeznanie przed 15 lutego 2020 roku, urząd skarbowy ma 45 dni na zwrot nadpłaty licząc właśnie od dnia 15 lutego 2020 roku (o ile wysyłka nastąpiła drogą elektroniczną).