Wszystko wskazuje na to, że Sejm szykuje dla podatników niekorzystną zmianę w rządowym projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej wprowadzającym klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zatwierdziła nowe brzmienie przepisów przejściowych kontrowersyjnej ustawy. Pierwotnie miała ona znaleźć zastosowanie jedynie w odniesieniu do czynności dokonanych przez podatników po dniu jej wejścia w życie. Obecnie zaś projekt przewiduje, że jego przepisy dotyczyć będą „korzyści podatkowej uzyskanej po dniu wejścia w życie” klauzuli. Ponieważ tego rodzaju korzyść może być rezultatem rozwiązań wdrożonych przez podatnika przed nowelizacją ustawy, powstają uzasadnione obawy, iż nowe przepisy przyznają organom podatkowym bardzo szeroką swobodę w kwestionowaniu dotychczasowych czynności optymalizacyjnych.

Sprawozdanie o zmodyfikowanym projekcie zostanie przedstawione przez Komisję Finansów Publicznych na najbliższym posiedzeniu Sejmu, w dniu 11 maja 2016 r.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.