8 marca 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał interesujący wyrok w sprawie dotyczącej regulacji w zakresie cen transferowych pomiędzy spółkami powiązanymi poprzez udziałowca, którym jest Skarb Państwa. To ważna wiadomość dla spółek z udziałem Skarbu Państwa, szczególnie w kontekście zwiększonych kontroli w obszarze cen transferowych.

Wyrok jest skutkiem zapytania, jakie spółka z udziałem Skarbu Państwa zadała Ministrowi Finansów w związku z wątpliwościami, czy takie powiązanie będzie skutkowało obowiązkiem przygotowania dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych pomiędzy spółkami, w których udziały ma Skarb Państwa.

NSA rozpatrując odwołanie od wcześniejszego wyroku WSA, stwierdził, że obowiązek dokumentacyjny istnieje w odniesieniu do transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami, w których udział ma Skarb Państwa. Co więcej, NSA stwierdził: Należy również zwrócić uwagę na fakt, że w przedmiotowych transakcjach Skarb Państwa nie był wierzycielem podatkowym ani fiskusem, tylko ich uczestnikiem. Nie można więc, powołując się na aspekt podmiotowy uznać, że Skarb Państwa gwarantuje to, iż transakcja na pewno będzie przeprowadzona z zachowaniem warunków rynkowych i nie spowoduje jakichkolwiek nadużyć, ponieważ Skarb Państwa nie realizuje swoich interesów w zakresie imperium, ale dominium.”

Dla Spółek z udziałem Skarbu Państwa oznacza to, że wszelkie transakcje z innymi spółkami powiązanymi poprzez Skarb Państwa powinny (i) być zawarte na warunkach rynkowych oraz (ii) podlegać obowiązkowi dokumentacyjnemu powyżej określonych progów wartościowych.

Jak będzie wyglądało w praktyce stosowanie tego wyroku przez kontrolujących? Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że zdrowy rozsądek zwycięży.

Źródło: wyrok NSA (sygn. IIFSK 4000/13)

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.