Zgodnie z treścią projektu rozporządzenia opublikowanego dziś przez Ministerstwo Finansów, pobór podatku od sprzedaży detalicznej za okres od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. zostanie zaniechany.

Regulacja jest związana z wszczętą przez Komisję Europejską formalną procedurą dochodzenia, w ramach której Komisja podjęła decyzję nakazującą Polsce zawieszenie udzielania pomocy publicznej do momentu podjęcia decyzji w sprawie jej zgodności z rynkiem wewnętrznym UE (więcej informacji we wpisie: Minister Finansów zapowiada zawieszenie poboru podatku handlowego z dnia 20 września br.). Zdaniem Ministerstwa, ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie najprawdopodobniej jeszcze w 2016 r., co uzasadniać ma datę obowiązywania rozporządzenia.

Tymczasowe wycofanie się z poboru podatku handlowego w drodze rozporządzenia, nie zaś poprzez uchylenie ustawy może sugerować, że resort finansów spodziewa się pozytywnego dla budżetu państwa rozstrzygnięcia Komisji.