Wczoraj (24 maja 2016 r.) rząd przyjął projekt ustawy mającej uszczelnić system VAT w obrocie paliwami – ma ona zacząć obowiązywać już od 1 sierpnia 2016 r. Jednocześnie, wraz z jego publikacją MF zapowiedziało, że już za miesiąc – a zatem wraz z końcem czerwca - ruszą kontrole mające na celu odzyskanie przez budżet straconych wpływów z VAT.

Wyłudzenia VAT w obrocie paliwami powodują niewątpliwie znaczne straty dla budżetu – stąd też pakiet rozwiązań, mający im zapobiegać (szerzej pisaliśmy o nim tutaj: MF chce więcej VAT i akcyzy od obrotu paliwami) – projekt przewiduje m.in. zmiany w zakresie koncesji na obrót paliwami ciekłymi, nowelizację procedury zawieszenia poboru akcyzy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliw oraz obowiązek zapłaty VAT przez podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w postaci paliw.

Przy okazji projektu ustawy Ministerstwo zapowiedziało, że już za miesiąc zaostrzy kontrole podatkowe w sektorze paliwowym.

Naturalną konsekwencją zapowiedzi MF jest zasygnalizowanie przedsiębiorcom z branży paliwowej, że w przypadku, gdy obawiają się, iż nieświadomie mogli stanowić element łańcucha wyłudzającego VAT (np. kupowali tańsze paliwo od nieznanych dostawców), mogą w ciągu najbliższego miesiąca skorygować swoje rozliczenia.

Jest to również ostatni moment by przeprowadzić działania zmierzające do ograniczenia potencjalnych ryzyk przed kontrolą, w tym weryfikację posiadanych procedur sprawdzenia kontrahentów pod kątem możliwego udziału w procederze wyłudzania VAT, a w przypadku braku takich procedur – ich wprowadzenie.

Projektowana ustawa oraz zapowiedzi MF z całą pewnością sprawią, że Spółki z branży paliwowej znajdą się w najbliższym czasie w sferze szczególnego zainteresowania fiskusa, co zapewne przełoży się na nadanie im statusu jednej z branż priorytetowych w typowaniu do kontroli. Wydaje się, że kontrola obejmie przede wszystkim duże spółki (w tym spółki giełdowe) – jak bowiem wskazują doświadczenia z ubiegłego roku, w tych podmiotach organy podatkowa są w stanie zidentyfikować i – co istotniejsze – wyegzekwować znaczne kwoty podatku VAT.


Kontrola podatkowaSprawdź nowy kanał informacyjny o kontrolach podatkowych: kontrolapodatkowa.taxand.pl