Dziś o godzinie 15-tej miała miejsce kolejna konferencja, tym razem z udziałem Premiera i wybranych Ministrów, podczas której omawiano założenia tzw. pakietu osłonowego czy też tarczy antykryzysowej, w związku z pandemią koronawirusa.

Ze strony Rządu w konferencji udział wzięli: Minister Rozwoju – Jadwiga Emilewicz, Minister Finansów – Tadeusz Kościński, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Marlena Maląg. W konferencji wziął również udział Prezes NBP – Adam Glapiński.

Z przekazanych podczas konferencji informacji wynika, iż projekt specustawy, regulujący poszczególne rozwiązania ma się pojawić do końca tego tygodnia oraz zostać najprawdopodobniej przyjęty na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu.

Poniżej w skrócie przedstawiamy kluczowe punkty – rozwijające lub potwierdzające kwestie wskazane na konferencji Premiera i Prezydenta o której pisaliśmy we wcześniejszym wpisie.

 • Dość enigmatycznie i niekonkretnie zabrzmiała deklaracja o możliwości odroczenia terminów do złożenia deklaracji czy płatności podatków zapowiedziana przez Ministra Finansów. Wprost nie padło czy termin do złożenia deklaracji CIT-8 czy raportowanie MDR-3 zostaną odroczone, ale Minister wspominał, że „administracyjne wymogi, żeby składać deklaracje podatkowe, zostają odroczone przez miesiąc albo dwa”. Z informacji prasowych wynika jedynie, że do czerwca 2020 ma być odroczony termin składania PIT;
 • Ma być wprowadzona możliwość bezkosztowego rozłożenia na raty / odroczenia zaliczek na CIT, PIT, VAT, ZUS na uzasadniony wniosek podatnika;
 • Zapowiedziana została możliwość rozliczenia całej tegorocznej straty w 2021 r., poprzez korektę CIT-u za 2019 do limitu 5 mln złotych w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50% w 2020 w stosunku do 2019 r.;
 • Podatek od sprzedaży detalicznej ma być zawieszony do końca roku;
 • Zapewniono o odroczeniu wejścia w życie niektórych przepisów jak np. w zakresie JPK VAT (od 1.07);
 • Minister Rozwoju wskazała również, iż ZUS wstrzymał obecnie pewne rutynowe kontrole;
 • W przypadku samozatrudnionych, osób na umowę o dzieło czy zlecenie potwierdzona została możliwość skorzystania z uzyskania zasiłku w wysokości nie mniej niż 80% minimalnego wynagrodzenia. Szacuje się że z tej dopłaty skorzysta ok 2,2 mln osób, zaś koszt (pokryty przez Fundusz Pracy) to ok 9 mld. Skorzystanie z tej zapomogi nie wykluczy możliwości skorzystania z zasiłku opiekuńczego, jeśli dana osoba opłacała ZUS;
 • W przypadku mikro-przedsiębiorców, zatrudniających do 9 osób, mogą oni liczyć na niskooprocentowane pożyczki do 5 tys. złotych, warunkiem będzie jednak utrzymanie zatrudnienia przez min 6 miesięcy. Przewidziane zostaną również mechanizmy automatycznego odnawiania kredytów tak, aby obecna sytuacja nie wpłynęła na negatywną ocenę zdolności kredytowej;
 • W przypadku większych przedsiębiorców, państwo chce również partycypować w finansowaniu tzw. postojowego, przy założeniu zmniejszenia etatów od 0,5 w takich przypadkach, planowane jest również rozszerzenie gwarancji de minimis, ponadto PFR ma uruchomić dodatkowe środki na dokapitalizowane firm, które na normalnych warunkach rynkowych nie mogłyby na to liczyć;

W każdym przypadku warunkiem skorzystania ze specjalnych rozwiązań w przypadku działalności gospodarczej będzie jej prowadzenie przed 1 marca 2020 r.

 • Zapowiedziane zostały zmiany dostosowawcze w zakresie uelastyczniania czasu pracy, co może być istotne w sytuacji przestoju pracy;
 • „Wakacje kredytowe” mają dotyczyć nie tylko kredytów komercyjnych ale też hipotecznych;
 • W przypadku firm posiadających znaczące kredyty inwestycyjne– niezależnie od wspomnianych „wakacji” kredytowych, BGK ma uruchomić fundusz dopłat do odsetek do kredytu (łączna przeznaczona na to pula 500 mln złotych);
 • Minister Rozwoju wskazała na dwie branże priorytetowe obecnie tj. TSL, a także turystykę. W przypadku tej pierwszej branży, jak wspominaliśmy, ma być możliwość refinansowania zawartych umów leasingu przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Pierwsze refinansowania miałyby ruszyć za 2 tygodnie. W przypadku branży turystyki mają być dedykowane rozwiązania przedłużające z 30 do 180 dni możliwość zwrotu środków na niezrealizowane przedsięwzięcia i również rozliczenia ich ostatecznie w formie vouchera na nowe wydarzenia (a nie tylko zwrotu gotówki);
 • W zakresie handlu w niedzielę Minister Rozwoju wskazała, iż zostały podjęte decyzje pozwalające na zatowarowanie sklepów w niedzielę (tj. niekoniecznie te sklepy w niedzielę będą czynne, a jedynie będą mogły one uzupełnić braki tak, aby bez przeszkód działać od poniedziałku);
 • W odniesieniu do najemców centrów handlowych dyskutowane są z zarządcami nieruchomości rozwiązania w zakresie ustalenia „wakacji czynszowych”;
 • Nie są planowane zmiany w podatku bankowym;
 • W zakresie inwestycji publicznych ma być powołany specjalny fundusz w wysokości 30 mld złotych na wydatki związane z modernizacją szkół oraz infrastruktury całego państwa;
 • Na koniec głos uspokajający od Prezesa NBP: „ W żadnym przypadku nie wejdziemy w recesję”!

Będziemy na bieżąco śledzić postęp prac nad specustawą i informować Państwa o pojawiających się kolejnych szczegółowych informacjach.