16 maja 2020 r. weszła w życie kolejna Tarcza Antykryzysowa, co skutkuje m.in. przywróceniem biegu terminów zarówno w postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe, jak i postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Tarcza 1.0 – zawieszenie biegu terminów

Na podstawie art. 15zzs Tarczy 1.0 w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 terminy procesowe i sądowe m.in. w:

  • kontrolach celno-skarbowych
  • postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej
  • postępowaniach egzekucyjnych, w tym egzekucji zobowiązań podatkowych
  • postępowaniach prowadzonych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

uległy zawieszeniu. Natomiast terminy, które miałyby swój początek w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie rozpoczęły biegu.

Tarcza 3.0 – przywrócenie biegu terminów

Na podstawie art. 43 pkt 20 Tarczy 3.0 wskazany powyżej art. 15zzs został uchylony. Natomiast nie oznacza to jeszcze od razu wznowienia biegu wszystkich zawieszonych terminów.

Zgodnie z art. 68 terminy biegną dalej dopiero po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Tarczy 3.0. W zależności od tego, czy termin uległ zawieszeniu, czy nie rozpoczął jeszcze swojego biegu, Tarcza 3.0 przewiduje odrębne sposoby jego liczenia:

  • w przypadku terminów, które nie rozpoczęły swojego biegu na podstawie Tarczy 1.0 – rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Tarczy 3.0
  • w przypadku terminów, które uległy zawieszeniu na podstawie Tarczy 1.0 – biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejście w życie Tarczy 3.0

Co to oznacza w praktyce?

Przywrócenie biegu terminów oznacza, że już z początkiem przyszłego tygodnia możemy spodziewać się powrotu do zwykłego trybu funkcjonowania organów podatkowych, co może przejawiać się m.in. we wszczęciu nowych kontroli i postępowań podatkowych, przesyłaniu kolejnych wezwań, czy też wydawaniu nowych postanowień i decyzji. Do dotychczasowego trybu funkcjonowania powrócić mają również sądy administracyjne, co z kolei może skutkować przesyłaniem nowych zawiadomień oraz przekazywaniem kolejnych pism w aktualnie rozpatrywanych sprawach.

Dla podatników wejście w życie Tarczy 3.0 może wiązać się zatem z koniecznością wniesienia stosownych pism z zachowaniem przywróconego terminu. Dlatego już teraz warto przygotować się do wzmożonej aktywności ze strony zarówno organów podatkowych, jak i sądów administracyjnych.