Rozwiązanie przygotowane do obsługi KSeF przez Ministerstwo Finansów składa się z dwóch elementów: webowej Aplikacji Podatnika oraz API do łączenia się z tą aplikacją.  Serwisy dostępne via API (w chwili obecnej 28 serwisów i 92 komunikaty o błędach) mają takie same funkcjonalności jak Aplikacja Podatnika (chociaż są tu wyjątki np. już teraz API umożliwia uzyskanie numeru zbiorczego do przelewu bankowego, natomiast w Aplikacji Podatnika można wygenerować fakturę w formacie PDF, co jest niedostępne poprzez API).

Czy to wystarczy do wdrożenia KSeF?

Techniczne obsłużenie integracji z KSeF wymaga zapoznania się z dokumentacją, komunikatami MF i usługami udostępnionymi przez Ministerstwo, a także testowaniem (niestety nie wszystkie serwisy są opisane lub działają zgodnie z opisem) oraz aktywnym monitorowaniem zmian w funkcjonalnościach. Zgodnie z naszym doświadczeniem, pokrytym spotkaniami z dostawcami i integratorami systemów, wdrożenie KSeF wiąże się również z:

  1. modyfikacją dotychczasowych procesów i zmianami w systemach ERP, workflow, faktoringowych (m.in. modyfikacją modelu danych, tak aby można było wygenerować fakturę ustrukturyzowaną, skategoryzowaniem kontrahentów na B2B i B2C);
  2. przygotowaniem konektora, który będzie komunikował się z KSeF (przesyłał, odbierał faktury, obsługiwał komunikaty i zwracał odpowiednie dane do systemu/systemów źródłowych oraz buforował zmiany).

Zwłaszcza ten pierwszy element jest różnie interpretowany przez dostawców oraz osiągalny w zależności od rodzaju systemu, stopnia jego modyfikacji, centralnego lub lokalnego zarządzania. Dlatego ważne jest zaplanowanie odpowiednio długiego czasu na cały projekt wdrożenia, analizę procesów, jak również zmiany programistyczne/technologiczne po stronie dostawcy systemu lub wybór już istniejącego rozwiązania, które odpowiada naszym potrzebom. Zespół ekspertów CRIDO może pomóc wypracować rozwiązanie, które z jednej strony zapewni zgodność z obowiązującymi regulacjami, a z drugiej będzie optymalne z punktu widzenia możliwości rozwoju systemu.

Ksef