Z ministerialnych pism skierowanych do Izby Wydawców Prasy oraz do Polskiej Izby Książki wynika, że MF planuje wystąpić do Komisji Europejskiej o zgodę na obniżenie VAT na gazety, czasopisma i książki.

Plany MF dotyczące wystąpienia o zgodę na 0% VAT na prasę i książki wiążą się z postulatami branży, która powołuje się na straty poniesione w związku z pandemią COVID-19. Obecnie prasa, zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej, objęta jest stawką 8%. Z kolei do czasopism specjalistycznych stosuje się dwie stawki – co do zasady 8%, 5% natomiast w stosunku do czasopism regionalnych i lokalnych.