W ramach walki z pandemią wiosną doszło do prawie całkowitego zamknięcia gospodarki. Chcąc złagodzić skutki „lock down’u” rząd w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej wprowadził różne formy wsparcia dla przedsiębiorców. W przepisach tarczowych pojawiły się również wyższe limity zwolnień z PIT niektórych świadczeń.

Świadczenia z ZFŚS

W 2020 i 2021 roku limit zwolnienia świadczeń dla pracownika finansowanych z ZFŚS został podniesiony z 1000 zł na 2000 zł. Należy przypomnieć, że zwolnieniu podlegają zarówno świadczenia rzeczowe jak i pieniężne otrzymane przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej. Z kolei zgodnie z przepisami świadczeniami rzeczowymi nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że przykładowo bilety do kina czy karnety sportowe nie są traktowane jako bony i inne znaki. Zatem ich finansowanie w ramach działalności socjalnej korzysta z omawianego zwolnienia. Takie podejście potwierdzają organy w indywidualnych interpretacjach podatkowych.

W kontekście świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS pojawia się niekiedy kwestia sytuacji materialnej czy życiowej pracownika. Jak dotąd to ZUS weryfikował czy finansowanie działalności socjalnej odbywa się z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji pracownika. Jeśli uznał, że nie, kwestionował zwolnienie ze składek. Organy podatkowe raczej tego tematu nie weryfikowały. Być może wynikało to z relatywnie niskiej kwoty wolnej (jeszcze niedawno 380 zł rocznie). Teraz przy istotnie zwiększonej kwocie zwolnienia nie można wykluczyć większego zainteresowania organów tą kwestią.

Zapomogi

W czasach pandemii wielu przedsiębiorców decyduje się udzielić wsparcia swoim pracownikom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji np. ze względu na COVID-19. Takie wsparcie w zależności od pochodzenia środków może być bez limitu lub ograniczone. W przypadku finansowania zapomóg z innych źródeł limit zwolnienia został jednorazowo zwiększony w 2020 roku z 6000 na 10000 zł. Należy pamiętać, że przyznanie zapomogi powinno uwzględniać indywidualną sytuację otrzymującego.

Dopłaty do wypoczynku

W bieżącym i kolejnym roku dopłaty do wypoczynku organizowanego przed podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie kolonii czy obozów dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 lat mogą korzystać ze zwolnienia do wysokości 3000 zł, w przypadku finansowania z innych źródeł. Dopłaty pochodzące z ZFŚS czy funduszu socjalnego są bez zmian zwolnione bez limitu.