Od 2021 r. najwięksi polscy podatnicy oraz Podatkowe Grupy Kapitałowe zobowiązani są do publikowania informacji o realizowanej w ubiegłym roku podatkowym strategii podatkowej oraz powiadomienia o tym fakcie właściwego urzędu skarbowego. Obowiązek ten należy zrealizować w ciągu 12 miesięcy od zakończenia danego roku podatkowego. Dla większości podatników jest to 31 grudnia.

Choć do końca roku pozostało jeszcze niecałe 4 miesiące, to nasze zeszłoroczne doświadczenia wskazują, że już teraz warto przystąpić do prac w tym zakresie.

Kto jest zobowiązany do publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej?

Podatnicy CIT, których przychody przekroczyły 50 mln EUR w ubiegłym roku podatkowym oraz PGK niezależnie od wysokości osiąganych przychodów.

W 2022 r. podmioty spełniające powyższe warunki można podzielić na 2 grupy:

  • podatnicy którzy nie realizowali obowiązku w 2021 r., w tym podmioty, które nie osiągnęły kryterium przychodowego oraz spółki komandytowe, które dopiero od 2021 r. są podatnikami CIT.
  • podatnicy, którzy już opublikowali informację o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. i w tym roku będą to robić po raz drugi.

Dlaczego już teraz warto zacząć prace?

Zakres prac związanych z przygotowaniem informacji o realizowanej strategii podatkowej zależy od tego do której z powyższych grup należy dany podatnik.

Podatników którzy nie realizowali obowiązku w 2021 r. czeka najwięcej pracy. W tym kontekście polecamy wpis na naszym blogu  Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej - transparentność 2.0?, gdzie specjaliści Crido wskazują skąd wziął się pomysł na weryfikację strategii podatkowych i jak podejść do prac związanych z jej spisaniem oraz publikacją informacji z jej realizacji.

Podatnicy którzy publikowali już informację o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. są o kilka kroków dalej, tzn. w zeszłym roku przeanalizowali jak działa u nich funkcja podatkowa, sporządzili dokument strategii podatkowej oraz informację z jej realizacji.

W tym roku, wykorzystując nałożony na nich obowiązek dotyczący opublikowania informacji o tym w jaki sposób realizowali swoją strategię podatkową, warto korzystając z wykonanej już w 2021 r. pracy:

  • dokonać audytu strategii podatkowej wdrożonej w 2021 r., a także istniejących lub nowych procedur i zrealizowanych rekomendacji odnośnie rozwoju funkcji podatkowej udzielonych przy weryfikacji funkcji podatkowej,
  • na podstawie przeprowadzonego badania ustalić, które elementy funkcjonują, a które nie i dlaczego,
  • przeanalizować z jakich dodatkowych narzędzi dotychczas niestosowanych, a dostępnych dla podatnika, można skorzystać w celu usprawnienia systemu zarządzania realizacją obowiązków podatkowych,
  • końcowo przenieść strategię na wyższy poziom – tj. dostosować ją do najlepszych standardów w taki sposób, aby była narzędziem spełniającym zamierzony cel, który został postawiony przy jej tworzeniu, przez co należy rozumieć jej usprawnienie i zabezpieczenie rozliczeń podatkowych.

Wszystkie te działania wymagają spokojnego przemyślenia, żeby coroczne publikowanie informacji z realizacji strategii podatkowej nie było tylko kolejnym obowiązkiem sprawozdawczym, ale przynosiło realne korzyści. Dlatego też warto już teraz zacząć prace nad oceną realizowanej strategii podatkowej w 2021 r., a następnie nad przygotowaniem informacji z jej realizacji.