Rada Polityki Pieniężnej w lipcu 2024 r. po raz kolejny postanowiła utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że stopy procentowe wynoszą obecnie:

  • stopa referencyjna 5,75 proc. w skali rocznej,
  • stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej,
  • stopa depozytowa 5,25 proc. w skali rocznej,

Decyzja RPP o utrzymaniu stóp procentowych była decyzją spodziewaną oraz przewidywaną przez rynek. Ostatnia zmiana stóp procentowych miała miejsce w październiku 2023 roku, kiedy to stopa referencyjna została obniżona z poziomu 6,00 proc. do obecnie obowiązującej wartości.

(Dalsza część artykułu pod materiałem wideo)


Zobacz film: Kontrole cen transferowych – rozmowy (nie)kontrolowane. Część IV

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia czwartego odcinka serii rozmów dwóch ekspertów, którzy omawiają zagadnienia związane z postępowaniami podatkowymi w zakresie cen transferowych.


Odmienne podejście do stóp bazowych stosuje Europejski Bank Centralny, który to w czerwcu podjął decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych (obecnie: 4,25 proc w przypadku operacji refinansujących; 4,50 proc w przypadku kredytu w banku centralnym oraz 3,75 proc w przypadku stopy depozytowej). Jest to pierwsza obniżka eurowej stopy procentowej od 2019 roku. Decyzja ta została uzasadniona zmniejszeniem stopnia restrykcyjności polityki pieniężnej dzięki obniżającej się inflacji. Warto również zaznaczyć, że rynek przewiduje dalsze obniżenie stóp procentowych przez EBC w 2024 roku.

Z kolei Bank Centralny Stanów Zjednoczonych, podobnie jak RPP, również postanawia utrzymać poziom stóp procentowych na niezmienionym poziomie (5,25 - 5,50 proc.). Decyzja ta jest uzasadniana tym, że cel inflacyjny nie został jeszcze osiągnięty a pozostawienie stóp procentowych na niezmienionym poziomie pomoże uzyskać ten cel. Należy przy tym zaznaczyć, że FED stwierdził, że podwyżka stóp procentowych jest mało prawdopodobna.

Co oznacza w praktyce pozostawienie stóp procentowych na niezmienionym poziomie?

  • Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej (w tym maksymalne oprocentowanie kredytów czy pożyczek) to wciąż 18,5 % rocznie zgodnie z art. 359 KC.
  • Odsetki ustawowe z art. 359 KC (odsetki należne, gdy strony nie umówiły się co do wysokości odsetek) wynoszą 9,25%.
  • Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, kalkulowana zgodnie z art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej, wynosi 14,5%.

Podsumowując, z perspektywy cen transferowych, stabilne stopy procentowe NBP przynoszą pewność i przewidywalność dla przedsiębiorstw działających w Polsce, co jest korzystne również z perspektywy zarządzania cenami transferowymi. Firmy mogą lepiej planować swoje transakcje wewnętrzne, minimalizując ryzyko związane z fluktuacjami kosztów finansowych i lepiej uzasadniając swoje polityki cenowe. Nie należy jednak zapominać o perspektywie długoterminowej i przewidywaniach obniżenia stóp procentowych po stabilizacji inflacji. Analizy benchmarkingowe przygotowane dziś mogą nie być adekwatne dla wewnątrzgrupowych finansowań za kilkanaście miesięcy czy kilka lat.