Wczoraj (czwartek, 5 maja 2022) Rada Polityki Pieniężnej już po raz ósmy z rzędu podniosła stopy procentowe NBP, tym razem o 75 punktów bazowych. Oznacza to, że od dziś stopy procentowe będą wyglądać w następujący sposób:

  • stopa referencyjna: 5,25%
  • stopa lombardowa: 5,75%
  • stopa depozytowa: 4,75%

Podwyżka stóp spodziewana była przez rynek, jest bowiem odpowiedzią RPP na wysoki wskaźnik inflacji (12,3% r/r w kwietniu 2022) i negatywne prognozy jej wzrostu na nadchodzące kwartały. Ekonomiści przewidują w związku z tym kolejne podwyżki stóp bazowych, nawet do 7,5% dla stopy referencyjnej w nadchodzących miesiącach.

Co oznacza w praktyce obecna podwyżka stóp?

  • Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej (w tym maksymalne oprocentowanie kredytów czy pożyczek) to już 17,5 % rocznie zgodnie z art. 359 KC. Zmiana ta może mieć wpływ na ceny transakcji finansowych realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi – zalecamy ich weryfikację.
  • Odsetki ustawowe z art. 359 KC (odsetki należne, gdy strony nie umówiły się co do wysokości odsetek) wynoszą 8,75%.
  • Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, kalkulowana zgodnie z art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej, wynosi już z kolei 13,5%. Ostatni raz z takim poziomem odsetek mieliśmy do czynienia na przełomie 2011 r i 2012 r.