Wczoraj (7 lipca 2022r.) stopy bazowe NBP znów poszły w górę, tym razem o 50 punktów bazowych.

Tym samym stopy procentowe wynoszą teraz:

  • stopa referencyjna: 6,50%
  • stopa lombardowa: 7,00%
  • stopa depozytowa: 6,00%

RPP uzasadnia podwyżkę stóp zarówno inflacją już obecną (15,6% r/r w czerwcu 2022) jak i oczekiwaniami inflacyjnymi na kolejne miesiące. Niewykluczone też są kolejne podwyżki stóp. Analitycy NBP obniżają też prognozy tempa wzrostu PKB na kolejne dwa lata. Po ogłoszeniu podwyżek złotówka się osłabia. Czy czeka nas recesja?

WIBOR3M na 7 lipca 2022r. wyniósł 7,14% wracając do poziomów sprzed 20 lat, a po tej kolejnej podwyżce stóp bazowych rosnąć będzie dalej.

Co oznacza w praktyce obecna podwyżka stóp?

  • Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej (w tym maksymalne oprocentowanie kredytów czy pożyczek) to już 20% rocznie zgodnie z art. 359 KC. Zmiana ta może mieć wpływ na ceny transakcji finansowych realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi – zalecamy ich weryfikację.
  • Odsetki ustawowe z art. 359 KC (odsetki należne, gdy strony nie umówiły się co do wysokości odsetek) wynoszą 10%.
  • Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, kalkulowana zgodnie z art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej, wynosi już z kolei 16,0%.

Czy niedługo nastąpi koniec podwyżek stóp? Obecne sterowanie polityką pieniężną przez RPP poprzez podwyższanie stóp procentowych jest działaniem najbardziej agresywnym od początku XXI wieku. Czy faktycznie przyniesie oczekiwany efekt? Czy całkowicie zdławi naszą gospodarkę. Oby nie…