Wczoraj (środa, 6 września 2023) Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła wszystkich i obniżyła stopy procentowe NBP aż o 75 punktów bazowych. Oznacza to, że od dziś stopy procentowe wyglądają tak:

  • stopa referencyjna: 6,00%
  • stopa lombardowa: 6,50%
  • stopa depozytowa: 5,50%

Jaki więc będzie poziom odsetek maksymalnych, ustawowych i podatkowych?

  • Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej (w tym maksymalne oprocentowanie kredytów czy pożyczek) spada do 19,0% rocznie zgodnie z art. 359 KC.
  • Odsetki ustawowe z art. 359 KC (odsetki należne, gdy strony nie umówiły się co do wysokości odsetek) wynoszą 9,50%.
  • Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych, kalkulowane zgodnie z art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej, wynoszą z kolei 15,0%.

Co obniżka stóp oznacza w praktyce i co dalej?

Tak duża obniżka stóp jest „totalnym zaskoczeniem” dla wszystkich analityków, mimo że spodziewano się obniżek w najbliższych miesiącach. Obniżka stóp już w tym momencie budzi zdziwienie również ze względu na wciąż nieidealną sytuację gospodarczą w Polsce - inflacja w okolicach 10% to wciąż wysoka inflacja(!). Z drugiej strony prognoza wzrostu PKB na 2023 rok to ledwie 0,7%, spada również popyt konsumpcyjny.

Czy zatem jest to zabieg mający na celu pobudzenie polskiej gospodarki, tak jak można przeczytać w uzasadnieniu decyzji RPP, czy raczej jest to wyjście naprzeciw kredytobiorcom kredytów konsumenckich i hipotecznych tuż przed wyborami, tudzież gra na osłabienie złotówki?


Zobacz film: Co należy sprawdzić kupując nieruchomość?

Zakup nieruchomości to zazwyczaj poważna inwestycja. By nie była chybiona, warto dobrze przygotować się jeszcze przed dokonaniem transakcji. Co trzeba sprawdzić? Dowiesz się tego z filmu.