Rada polityki pieniężnej po raz trzeci od początku marca obniżyła stopy procentowe, po raz kolejny osiągając rekordowe minima – stopa referencyjna to już od piątku 29.05.2020 tylko 0,1%.

Uzasadnieniem dla tego kroku jest, o iluzjo, łagodzenie negatywnych skutków pandemii, ograniczające skalę spadku aktywności gospodarczej oraz wspierające dochody gospodarstw domowych i firm. Obniżenie stóp ma również zdaniem RPP przyczynić się do „ograniczenia spadku zatrudnienia oraz pogorszania się sytuacji finansowej firm, oddziałując w kierunku szybszego ożywienia gospodarczego po zakończeniu pandemii”.

Stety / niestety obniżenie stopy referencyjnej do 0,1% oznacza, że zgodnie z art. 359. § 2 oraz art. 359. § 21 Kodeksu Cywilnego (KC) maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać 7,2%. Dla wszystkich pożyczek wewnątrzgrupowych oznacza to zatem, że pożyczkobiorcy nie mają obowiązku płacić, a pożyczkodawcy obowiązku wymagać odsetek, które przekraczają ten poziom oprocentowania.

Szerzej o konsekwencjach takiego obniżenia stóp i oprocentowania maksymalnego pisaliśmy już w jednym z naszych wpisów. Zachęcamy do lektury!

 

WARTO DOCZYTAĆ:

 


Najbliższe webinary:

Webinar: Raportowanie cen transferowych. Wciąż więcej pytań, niż odpowiedzi do formularza TPR-C? - termin: 03-06-2020, godzina 11:00

> Zarejestruj się 

Webinar: Podatek u źródła - CRIDO w Webie w walce z niepewnością - termin: 04-06-2020, godzina 11:00

> Zarejestruj się