Tym razem postanowiliśmy odłożyć na bok doczesne problemy podatników i zadając sobie metaforyczne pytanie pod jakim hasłem rok 2018 upłynął organom podatkowym i celno – skarbowym, zawnioskowaliśmy o udostępnienie przez Ministerstwo Finansów (MF) informacji w zakresie kontroli cen transferowych i optymalizacji podatkowej w roku 2018. „Liczby nie kłamią”, toteż ubiegły rok okazał się nad wyraz pracowity również po „drugiej stronie barykady”.

Czy to „koniec loterii”?

Rozpatrując aktywność organów w obszarze cen transferowych (i optymalizacji podatkowej) nie należy ograniczać się wyłącznie do samego wymiaru prowadzenia kontroli. Ważnym aspektem są również działania analityczne, które w „świecie idealnym” doprowadzić powinny do wszczynania kontroli wyłącznie tam, gdzie występują nieprawidłowości.

W roku 2018 do objęcia czynnościami kontrolnymi ze względu na ryzyko nieprawidłowości w obszarze cen transferowych i optymalizacji podatkowej wytypowanych zostało 166 podmiotów (w stosunku do liczby 341 w roku poprzednim). Znaczny spadek liczby wytypowanych podmiotów do kontroli może świadczyć o prowadzeniu przez MF szerzej zakrojonych działań analitycznych i ich centralizacji, co z kolei należałoby odczytywać jako zwiększenie poziomu profesjonalizmu w działaniu.

Wybiegając natomiast nieco w przyszłość można postawić pytanie, jak na prace analityczne przełoży się wzbogacenie zasobu danych o informacje uzyskane z formularzy CIT – TP (oraz za rok 2019  TP – R). Z założenia zwiększenie zasobu danych powinno wpłynąć korzystanie na jakość analiz.  Z drugiej jednak strony, interpretacja bardzo szczegółowych danych liczbowych w oderwaniu od okoliczności biznesowych towarzyszących konkretnemu podatnikowi, może doprowadzić do pewnego automatyzmu w działaniu komórek analitycznych i zwiększenia liczby wytypowanych podmiotów.

„Fiskus myśliwy”

Z uzyskanych informacji wynika, że organy podatkowe (celno - skarbowe) są coraz bardziej skuteczne w działaniu. Przy porównywalnej liczbie zakończonych procedur w roku 2017 i 2018 (odpowiednio 239 i 267) znacząco wzrosła wartość ustaleń. Zmniejszenie straty w obszarze cen transferowych i optymalizacji podatkowej osiągnęło wartość niespełna 850 milionów złotych, co jest wynikiem lepszym o 12% względem roku 2017. Co natomiast bardzo istotne w wymiarze ekonomicznego ciężaru ustaleń, łączna wartość zobowiązania podatkowego w obszarze cen transferowych i optymalizacji podatkowej wynikająca z zakończonych w roku 2018 kontroli podatkowych i celno – skarbowych wyniosła ponad 1,1 miliarda złotych (wynik lepszy o ponad 70% względem roku 2017). O ile powyższe liczby powinny robić wrażenie, to jednak z kronikarskiej odpowiedzialności wypada wskazać, że podjęcie ustaleń przez kontrolujących nie zawsze jest równoznaczne z działaniem wbrew zasadzie ceny rynkowej. Poza fazą kontroli, podatnik ma bowiem możliwość argumentowania za rynkowością transakcji zarówno na etapie postępowania podatkowego, jak i ewentualnie przed sądem administracyjnym, czy też w przypadku relacji transgranicznych w ramach procedury MAP.      

Na zakończenie warto dodać, że początek roku 2019, to dla niemal 600 firm z Polski nie tylko okres przygotowań do sprostania nowym regulacjom z zakresu cen transferowych. Równolegle bowiem zmagają się oni z toczącymi się kontrolami podatkowymi i celno – skarbowymi w obszarze cen transferowych i optymalizacji podatkowej (liczba kontroli otwartych i niezakończonych w obszarze cen transferowych i optymalizacji podatkowej na dzień 31.12.2018 r. wyniosła bowiem 589).

Zobacz także:

Webinarium dotyczące cen transferowych. 6 marca, godzina 11:00. Rejestracja jest bezpłatna