Niespełna miesiąc dzieli nas od wejścia w życie przepisów dotyczących podzielonej płatności. W propagowanie tej metody rozliczeń włącza się kolejna grupa podmiotów – spółki Skarbu Państwa. Ich zaangażowanie może zmienić charakter mechanizmu w wielu branżach – z dobrowolnego na praktycznie obligatoryjny.

Przypomnijmy – od 1 lipca nabywca towaru lub usługi będzie mógł zdecydować się na wykonanie podzielonej płatności przelewem bankowym. W takiej sytuacji, część wynagrodzenia odpowiadająca kwocie VAT trafi na specjalny rachunek VAT, natomiast kwota netto z faktury zostanie przelana na zwykłe konto.

Mechanizm podzielonej płatności będzie miał jednak charakter dobrowolny. Ustawodawca nie może wprowadzić obowiązku stosowania nowego sposobu rozliczenia bez zgody Komisji Europejskiej. Jednocześnie rządzący wierzą, że mechanizm jest skutecznym sposobem na walkę z wyłudzeniami VAT. Dlatego wprowadzili system zachęt dla nabywców korzystających z nowego rozwiązania.

Najskuteczniejszym sposobem „promocji” podzielonej płatności może okazać się stosowanie jej przez spółki Skarbu Państwa. W ostatnich dniach LOTOS wydał oficjalny komunikat, z którego wynika, że począwszy od lipca  wszelkie płatności dokonywane przez spółki z grupy kapitałowej będą realizowane na „nowych” zasadach. Dostawcy na rzecz paliwowego giganta, broniąc się przed utratą płynności finansowej, będą zapewne stosować analogiczny mechanizm w rozliczeniu własnych zakupów. W ten sposób rynek zostanie „zarażony” podzielonymi płatnościami.

Czy inne spółki pójdą w ślad za LOTOSem? Ile podobnych komunikatów zostanie wydanych przed końcem czerwca? Czy broniąc się przed utratą płynności finansowej dostawcy do sektora publicznego zwiększą ceny oferowanych świadczeń? Na pewno już teraz przedsiębiorcy powinni zastanowić się czy w łańcuchu dostaw uczestniczą podmioty z udziałem Skarbu Państwa.

Z naszych rozmów z przedsiębiorcami wyraźnie wynika, że wielu firmom – jeśli nie podejmą odpowiednich środków zaradczych – ograniczony zostanie dostęp do bieżących środków obrotowych. Efekty naszych dyskusji i analiz oraz wskazówki dla podatników przedstawiliśmy w raporcie pt. „Podzielona płatność VAT – jak modelować płynność finansową w firmie?”.