Komisja Finansów Publicznych nie wprowadziła istotnych zmian w projekcie opodatkowania spółek komandytowych CIT, a projekt będzie przedmiotem prac Sejmu już w przyszłym tygodniu.

Plany Ministerstwa Finansów budzą coraz większy sprzeciw polskich przedsiębiorców, którzy już od stycznia mogą zmierzyć się z podwójnym opodatkowaniem swoich dochodów. Crido wraz Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców oraz InfoCredit po raz drugi zebrało i przedstawiło dane wskazujące na negatywny wpływ nowelizacji na polski biznes. Za raportu wynika, że w większości krajów europejskich, spółki komandytowe pozostają transparentne podatkowo, a taki system podatkowy nie jest traktowany jako forma niedozwolonej optymalizacji podatkowej. Autorzy zastanawiają się również jak na planowane zmiany zareaguje rynek oraz czy nowelizacja rzeczywiście doprowadzi do zakładanego wzrostu wpływów budżetowych.

Po raz kolejny mamy nadzieję, że przedstawione informacje doprowadzą do merytorycznych dyskusji nad konsekwencjami objęcia spółek komandytowych opodatkowaniem CIT.