W połowie lipca MF opublikowało propozycje zmian w zakresie VAT mających na celu ułatwienie sprawozdawczości i uszczelnienie podatku.

Cztery główne obszary, w których planowane są zmiany to:

  • Faktury korygujące - rezygnacja z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus przez nabywcę towarów lub usługobiorcę oraz wprowadzenie do ustawy o VAT przepisów dotyczących okresu ujęcia faktur korygujących in plus;
  • Eksport towarów – dla zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów wydłużony zostanie termin wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy;
  • Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym - podatnik będzie mógł wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym;
  • Korzyści finansowe – m.in. wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy, możliwość odliczania VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży, zwiększenie limitu kwotowego dotyczącego tzw. prezentów o małej wartości z 10 do 20 zł.

Warto doczytać: