W czwartek, 7 grudnia, Senat przegłosował ustawę, zgodnie z którą dopiero od 2019 r. zniesione zostanie ograniczenie wymiaru składki emerytalnej i rentowej. Wcześniej planowano, że limit przestanie obowiązywać już od 2018 r.

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przyjęta przez Senat przewiduje m. in. zniesienie ograniczenia, po przekroczeniu którego nie płaci się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (obecnie limitem jest trzydziestokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy). Zgodnie z projektem uchwalonym przez Sejm obciążenia składkowe miały wzrosnąć już z początkiem 2018 roku. Senat zdecydował jednak, że vacatio legis w tym przypadku będzie dłuższe - zmiany zaczną obowiązywać rok później niż planowano początkowo, tj. od 1 stycznia 2019 roku.

Więcej informacji na ten temat, można znaleźć na naszym blogu pod linkiem:
Nie podwyższymy podatków. Podwyższymy składki


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.