W piątek, 24 listopada, Sejm uchwalił ustawę przewidującą zniesienie ograniczenia, po przekroczeniu którego nie płaci się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Obecnie roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ograniczona jest do wysokości trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na dany rok. Przegłosowana ustawa przewiduje zniesienie tego limitu. Oznacza to, że najlepiej zarabiający będą płacić w skali roku wyższe składki na ZUS. Również podmioty zatrudniające takie osoby poniosą wyższe koszty składek.

Zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie z początkiem 2018 r.

Więcej informacji na ten temat, w tym jak zmieni się wynagrodzenie netto, można znaleźć na naszym blogu:

Nie podwyższymy podatków. Podwyższymy składki