Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej opracowany przez Ministerstwo Finansów został na wczorajszym posiedzeniu przyjęty przez Sejm i skierowany do rozpatrzenia przez Senat. Dla przypomnienia: przedmiotem opodatkowania będzie miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych).

Ustawa ma wejść w życie 1 września 2016 r.