Wczoraj została opublikowana kolejna Interpretacja Ogólna MF, dotycząca tym razem ryczałtu z tytułu używania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych.

Przepisy o ryczałcie pojawiły w ustawie o PIT z początkiem 2015 roku. Zgodnie z nimi, w przypadku, gdy pracownik używa samochodu służbowego do celów prywatnych, jego przychód ustala się miesięcznie w kwocie 250 zł dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 i 400 zł dla samochodów o wyższej pojemności.

Od początku istnienia tych przepisów przedmiotem sporu z organami była kwestia czy ryczałt obejmuje koszt paliwa. Zdaniem fiskusa prezentowanego w szeregu interpretacji podatkowych ryczałt nie obejmuje kosztów paliwa i jeśli pokrywa je pracodawca to taki koszt powinien stanowić dodatkowy przychód po stronie pracownika. Z kolei sądy, w tym NSA, od jakiegoś już czasu prezentowały odmienne stanowisko. Argumentowały, że skoro przepis mówi o przychodzie z tytułu wykorzystywaniu samochodu przez pracownika, a dla korzystania z samochodu niezbędne jest paliwo to w ryczałcie powinien być jego koszt.

W interpretacji MF uznał argumenty prezentowane w orzecznictwie stwierdzając, że ryczałt z tytułu wykorzystywania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje koszt paliwa obok innych kosztów ogólnych związanych z utrzymaniem samochodu (przeglądy, opony, naprawy). MF jednocześnie wskazuje, że ryczałt nie obejmuje innych kosztów związanych prywatnym użytkiem jak opłaty parkingowe czy autostradowe.

Warto podkreślić, że ryczałt ma zastosowanie jedynie do pracowników. W przypadku wykorzystywania samochodów służbowych przez zleceniobiorców czy menedżerów płatnicy nadal muszą zmagać się z poprawnym wyliczeniem przychodu dla celów PIT.