10 maja br. Rozporządzenie CBAM zostało przyjęte przez Radę Unii Europejskiej i wejdzie w życie w ciągu 20 dni od jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Rozporządzenie wprowadza nowy środek polityki klimatycznej mający przybliżyć UE do osiągnięcia jednego z jej głównych celów politycznych – neutralności klimatycznej, poprzez nałożenie na importerów w pierwszej kolejności obowiązku raportowania emisji wbudowanych w przywożone w ramach importu towary, a docelowo zakupu i umarzania odpowiednich certyfikatów CBAM.

Pomimo planów pełnego wdrożenia CBAM dopiero od 2026 roku, już teraz firmy, w szczególności importerzy produktów objętych CBAM, powinni zweryfikować, czy nowe obowiązki będą ich dotyczyć. Już bowiem od października 2023 roku importerzy będą obowiązani do kwartalnego raportowania danych o emisji gazów cieplarnianych wbudowanych w importowane produkty objęte CBAM. Pierwsze raportowanie, za 4. kwartał 2023 r. będzie trzeba złożyć do 31 stycznia 2024 r.

Docelowo, od 2026 r.  unijni importerzy będą kupować certyfikaty CBAM odpowiadające cenie za emisje, która zostałaby zapłacona, gdyby towary zostały wyprodukowane zgodnie z unijnymi zasadami w zakresie emisji.

Zasady i wymogi dotyczące raportowania w zakresie emisji w ramach CBAM zostaną doprecyzowane w akcie wykonawczym, który zostanie przyjęty przez Komisję po konsultacji z Komitetem CBAM, złożonym z ekspertów z państw członkowskich UE.

Szczegółowe informacje o tym kogo i jakich towarów będzie dotyczył nowy obowiązek zostały przedstawione w naszym wpisie: „CBAM – nadchodzą nowe obowiązki i obciążenia dla importerów”.

W tym miejscu warto przypomnieć, że CBAM początkowo ma dotyczyć konkretnych towarów z najbardziej emisyjnych branż, takich jak:

  • żelazo i stal oraz produkty pochodne (wybrane towary z działów CN 72 i 73),
  • aluminium oraz produkty pochodne (wybrane towary z działu CN 76),
  • cement,
  • energia elektryczna,
  • nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe,
  • kwas azotowy, mieszaniny nitrujące,
  • amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym,
  • azotan potasu,
  • wodór.

Zakres towarów objętych CBAM może być następnie rozszerzany na kolejnych etapach obowiązywania mechanizmu.

Będziemy na bieżąco informować o postępach w procesie implementacji CBAM.