Ministerstwo przygotowało projekt zmian mających na celu implementację rozwiązań unijnych zawartych w tzw. pakiecie e-commerce. Celem zmian jest uszczelnienie VAT w sektorze handlu elektronicznego oraz w zakresie importu do UE tzw. małych przesyłek z państw trzecich.

Wejście w życie zmian zaplanowane jest na 1 lipca 2021 r., a wśród ich głównych założeń znajdują się m.in.:

  • likwidacja w ramach UE zwolnienia od VAT importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro,
  • znaczne rozszerzenie zakresu transakcji B2C, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop,
  • nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników ułatwiających, poprzez użycie interfejsu elektronicznego (np. internetowa platforma handlowa, portalu, itp.), dokonanie na terytorium UE:
    • sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, a także
    • dostawy towarów na rzecz konsumentów.

Zmiany te mogą się okazać istotne szczególnie dla ww. platform i portali internetowych, na których nałożone zostaną nowe obowiązki.

Uwagi do projektu w ramach konsultacji publicznych można składać do 19 listopada 2020 r.

Projekt, wraz z informacją na temat sposobu zgłaszania uwag, jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji.


Warto doczytać: