Z uwagi na nowe wymogi w zakresie cen transferowych obowiązujące od 2017 roku, metamorfozę przeszedł również formularz CIT-8.

Dotychczas formularz CIT-8 w zakresie obowiązków w obszarze cen transferowych wymagał od podatnika zaznaczenia, czy był on zobowiązany do przygotowania dokumentacji cen transferowych za dany rok podatkowy. Nowe przepisy wprowadziły więcej obowiązków dokumentacyjnych, uzależniając wymóg wypełnienia danego rodzaju obowiązku od przekroczenia progu przychodów lub kosztów (jeśli koszty były większe od przychodów) osiągniętych w poprzednim roku. W rezultacie w nowej deklaracji CIT-8 podatnik będzie musiał zaznaczyć:

  • czy był zobowiązany do sporządzenia dokumentacji lokalnej (pole nr 24 w części B.3),
  • czy był zobowiązany do sporządzenia dokumentacji grupowej (pole nr 25 w części B.3),
  • czy był zobowiązany do sporządzenia analizy danych porównawczych (pole nr 26 w części B.3).

Ponadto informacje o załącznikach zostały rozszerzone o pozycje:

  • formularz CIT/TP (pole nr 33 w części C),
  • oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej (pole nr 33 w części C).

Formularz CIT/TP posłuży organom jako narzędzie efektywniejszego typowania podmiotów do kontroli na podstawie analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych. Z kolei zaznaczenie przez podatnika odpowiednio pól: nr 24, 25 i 26 oraz dołączenie oświadczenia o sporządzenia dokumentacji podatkowej jest potwierdzeniem dla organu, że w toku kontroli może oczekiwać okazania konkretnych elementów dokumentacji podatkowej, co także usprawni działania kontrolujących.

Poniżej zamieszczamy odwołanie do nowego formularza:

Formularz CIT-8.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.


NOWOŚĆ na cenytransferowe.taxand.pl!

Wejdź na Weryfikator obowiązków TP i sprawdź,
jakie obowiązki dokumentacyjne będą dotyczyć Twojej Spółki od 2017 r.