Gdyby przygotować listę przebojów najpopularniejszych wątpliwości dotyczących rozliczania kosztów na przełomie lat, niewątpliwie na pierwszym miejscu wylądowałaby kwestia właściwego momentu rozpoznawania kosztu w przypadku wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie.

Wyjątkowość stosownych regulacji polega na tym, że jeżeli wynagrodzenie lub składki nie zostaną wypłacone w terminie, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów na zasadzie memoriałowej. Należności z tytułu stosunku pracy, służbowego, pracy nakładczej  stanowią bowiem koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W razie zatem opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń koszt podatkowy będzie mógł być rozpoznany dopiero w momencie wypłaty wspomnianych należności.

Podobnie rzecz się ma w przypadku składek ZUS, Funduszu Solidarnościowego i Świadczeń Pracowniczych w części finansowanej przez pracodawcę. W przypadku wypłaty wynagrodzenia w ustalonym terminie i zapłaty składek w ciągu 15 dni od końca miesiąca, za które wynagrodzenie było należne,  pracodawca ma prawo do zaliczenia składek ZUS opłacanych przez pracownika do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu, którego dotyczyły. Jeżeli składki zostały uregulowane w terminie późniejszym, dopiero wtedy stają się kosztami podatkowymi.

O tych i innych zawiłościach rozliczeń podatkowych na przełomie lat opowiemy 1 kwietnia na szkoleniu  >>Podatkowe zamknięcie roku – podatkowo-księgowa powtórka przed najważniejszym egzaminem w roku, do udziału w którym serdecznie zapraszamy.