W dniu 26 kwietnia 2023 r. na stronach Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów (link) zostały opublikowane robocze wersje dokumentów elektronicznych (schem / struktur logicznych) informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) i od osób prawnych (TPR-C).

Robocze wersje struktur logicznych udostępniono do testów i mają zastosowanie do informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r. Problemy z funkcjonowaniem roboczych wersji schem TPR można zgłaszać na adres mailowy wskazany przez Ministerstwo Finansów: info.e-deklaracje@mf.gov.pl

Zgodnie z informacjami przekazanymi za pośrednictwem portalu Ministerstwa Finansów (link), po zakończeniu prac legislacyjnych nad projektami rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych, ostateczne wersje schem zostaną opublikowane w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych ePUAP.

Poinformujemy Państwa, jak tylko udostępnione zostaną ostateczne wersje struktur logicznych formularzy TPR-C dotyczących raportowania cen transferowych za 2022 r.