Wyrok Trybunału Konstytucyjnego zmienia zasady gry

Wyrokiem z 4 lipca 2023 r. (sygnatura SK 14/21)[1] Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obowiązująca dotychczas definicja budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jest niekonstytucyjna.

Trybunał Konstytucyjny dał ustawodawcy czas do końca 2024 r. na uchwalenie nowej definicji budowli.

Oznacza to, że od 2025 r. przedsiębiorcy będą rozliczać się z fiskusem z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie zupełnie nowych zasad.

Jakie zmiany proponują eksperci?

Dotychczas strona społeczna przedstawiła już 4 projekty nowych definicji budowli, które MF mógłby wziąć pod uwagę. Wszystkie z nich zostały opracowane przez organizacje samorządowe.

Trzy alternatywne wobec siebie koncepcje przedstawiła Unia Metropolii Polskich, proponując:

  • stworzenie wyczerpującej listy budowli w formie załącznika do ustawy, lub
  • wykorzystanie Klasyfikacji Środków Trwałych do identyfikacji budowli podlegających opodatkowaniu, lub w ostateczności
  • przeniesienie zapisów Prawa budowlanego, w oparciu o które do tej pory przedsiębiorcy ustalali, co należy uznać za budowlę, do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Śląski Związek Gmin i Powiatów zaproponował natomiast opracowanie wyczerpującej listy budowli opartej na dotychczas obowiązującej praktyce i orzecznictwie sądów administracyjnych, wskazującym, jakie konkretnie obiekty można uznać za budowle.

Która koncepcja zwycięży?

Trudno w tej chwili jednoznacznie stwierdzić, która z przedstawionych koncepcji zostanie ostatecznie wybrana przez Ministerstwo Finansów. Najbardziej prawdopodobne jest jednak, że żadna z nich nie zostanie zaimplementowana w całości.

Dlaczego? Jak już Ministerstwo publicznie deklarowało, będzie co do zasady dążyło do zachowania maksymalnej neutralności proponowanych zmian dla obu stron – zarówno dla przedsiębiorców, jak i samorządów. Wynika to przede wszystkim z braku rzetelnych danych dotyczących wpływów uzyskiwanych przez samorządy z poszczególnych rodzajów budowli – nie sposób zatem oszacować obecnie jakie skutki finansowe niosłyby ze sobą jakiekolwiek rewolucyjne koncepcje dla podatników i samorządów.

Przy czym racjonalnie można założyć, że MF doprecyzuje niektóre rozwiązania obecnie już występujące w przepisach lub odzwierciedli konkretne linie orzecznicze sądów administracyjnych. Może więc to wpłynąć na sytuację podatkową poszczególnych przedsiębiorców.

Jednocześnie, żadna z proponowanych przez samorządy koncepcji nie wydaje się być odpowiednio neutralna i co naturalne — raczej nieco wychylają się one w stronę zwiększenia ciężaru podatku.

Kiedy poznamy projekt MF?

Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa projekt nowych przepisów zostanie opublikowany w najbliższych miesiącach, a pierwsze propozycje zmian możemy poznać już w kwietniu 2024 r. Na bieżąco będziemy informować Państwa o postępach w pracach legislacyjnych i szczegółowo omówimy projekt nowych przepisów, jak tylko zostanie opublikowany – szczególnie pod kątem wpływu na opodatkowanie poszczególnego rodzaju infrastruktury.


Śledź nasz blog, aby być na bieżąco ze zmianami w podatku od nieruchomości!

Masz pytania dotyczące nowych definicji budowli lub chcesz uzyskać poradę prawną w zakresie podatku od nieruchomości? Skontaktuj się z nami!

[1] Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2023 r., sygnatura SK 14/21, https://trybunal.gov.pl/


Zobacz film: Budowla w podatku od nieruchomości

Film omawia najbardziej kontrowersyjny przedmiot opodatkowania, jaki podatnicy podatku od nieruchomości muszą wykazywać w składanych przez siebie deklaracjach, a mianowicie — budowle.