Zgodnie z postanowieniami deklaracji podpisanej dniu 12 lipca 2023 r. przez 138 krajów zrzeszonych w ramach OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (o której informowaliśmy w naszym wpisie 👉 Zielone światło dla BEPS 2.0 – 138 krajów podpisuje się pod historyczną reformą ), 19 lutego 2024 r. OECD opublikowało raport „Pillar One - Amount B”, który opisuje zasady i metody wdrożenia Kwoty B w ramach Filaru I. Raport stanowi kolejny krok we wdrażaniu przez OECD projektu BEPS 2.0.

Kwota B – uproszczenie stosowania zasady rynkowej

Założeniem Kwoty B jest wprowadzenie wystandaryzowanego i uproszczonego podejścia do wyznaczania cen transferowych w zakresie rutynowej działalności marketingowej i dystrybucyjnej. Zgodnie z raportem OECD uproszczone podejście do wyznaczania ceny rynkowej ma opierać się na wyznaczeniu rynkowego poziomu rentowności sprzedaży na podstawie matrycy cenowej (pricing matrix) opracowanej przez OECD.

Jakie transakcje obejmie Kwota B?

Transakcjami, które będą mogły zostać objęte uproszczonym podejściem do wyznaczania cen transferowych w ramach Kwotą B będą:

  • transakcje kupna-sprzedaży w zakresie marketingu i dystrybucji towarów, w których dystrybutor będzie nabywał towary od jednego lub więcej powiązanych przedsiębiorstw w celu ich hurtowej dystrybucji do klientów niepowiązanych,
  • transakcje sprzedaży agencyjnej lub komisu, w których agenci sprzedaży lub komisanci będą przyczyniać się do sprzedaży hurtowej towarów jednego lub więcej powiązanych przedsiębiorstw do klientów niepowiązanych.

Ponadto w celu zastosowania uproszczonego podejścia w ramach Kwoty B transakcja oraz podmiot będący stroną testowaną – dystrybutor / agent / komisant będą musiały spełnić dodatkowe kryteria określone przez OECD. Finalnie warto wspomnieć, że stosowanie uproszczeń wynikających z Kwoty B będzie wyłączone w przypadku transakcji dotyczących dóbr niematerialnych lub usług i w przypadkach, a także gdy podmiot będący stroną testowaną będzie prowadził dodatkową działalność i niemożliwie będzie dokładne wydzielenie tej transakcji z ogółu działalności dystrybutora / agenta / komisanta.

Kwota B – jako instrument ochrony interesów low-capacity jurisdictions

Celem przedstawionych zmian ma być zwiększenie pewności podatkowej, zmniejszenie kosztów compliance oraz zapewnienie dodatkowych dochodów jurysdykcjom o niskim potencjale organów skarbowych, które nie są w stanie efektywnie egzekwować aktualnych regulacji o cenach transferowych. Kwota B zakłada bowiem, że kraje wchodzące w skład Inclusive Framework powinny: (i) respektować wynik określony w ramach Kwoty B, jeżeli jurysdykcją stosującą tę regulacje będą tzw. low-capacity jurisdictions oraz (ii) podejmować wszelkie uzasadnione kroki w celu uniknięcia potencjalnego podwójnego opodatkowania, które może wyniknąć w wyniku zastosowania uproszczeń wynikających z Kwoty B przez taką jurysdykcję.

Zaproszenie na Webinar

Więcej o Kwocie B i innych globalnych zmianach w zakresie cen transferowych opowiemy już w najbliższy czwartek 28 marca o 11:30 na naszym webinarze „Przyszłość cen transferowych zaczyna się dziś? Czyli globalne trendy TP pukają do naszych drzwi

Zapraszamy 👉 Zarejestruj się