Zobacz odcinek 1

Dzięki swej prostocie i intuicyjności język XML znajduje szerokie zastosowanie do raportowania danych finansowych i podatkowych na całym świecie. Szybki przegląd wytycznych ministerstw finansów wielu krajów (wybranych nieco losowo, np. Kanady, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga, Węgier czy też niektórych stanów w USA) ukazuje to bezbłędnie.

  Doszło nawet do tego, że nasze formaty JPK znalazły się na oficjalnych stronach firmy Microsoft:
  • Standard Überwachungsdatei Steuer (SAF-T) für Polen in Microsoft Dynamics 365 für Vorgänge
  • Standard audit file (SAF) for Poland
  Wszędzie pojawiają się te same elementy: pliki XML i definicje ich struktur w postaci plików XSD – w sumie również łatwych do przeczytania i zrozumienia, tyle, że niekiedy nieskończenie długich i wielokrotnie zagnieżdżonych.

Dlaczego o tym piszę? Po pierwsze: standard XML jest naprawdę szeroko stosowany – nie jest to więc pomysł na 5 minut: dziś jest, a jutro go nie będzie.

Po drugie: oczywiste jest, że rozszerzanie go na coraz rozleglejsze pola, a więc:
  • Elektroniczne Sprawozdania Finansowe (JPK_SF)
  • Deklaracje VAT (JPK_VDEK)
  • Ceny Transferowe (JPK_TPR), w tym raportowanie Country by Country
  • Mandatory Disclosure Rules (JPK_MDR)
  • Podatek u źródła (JPK_WTH)
  • Jednolite formularze dla podatków gminnych
  • być może także w niedalekiej przyszłości: Uproszczone Przeglądy Podatkowe (JPK_UPP)
wymaga podejścia naprawdę przemyślanego i wielostronnych konsultacji ze wszystkimi uczestnikami tych złożonych procesów.

Po trzecie: warto już teraz zastanawiać się nad możliwymi dalszymi zastosowaniami formatu XML w gospodarce. W kilku krajach Ameryki Łacińskiej służby podatkowe tak daleko posunęły się w kontroli obrotu gospodarczego, że bez przesłania do nich wystawionej faktury w formacie XML i uzyskania potwierdzenia odbioru, nie można wyjechać do odbiorcy z towarem, bowiem może on zostać uznany za przeznaczony do nielegalnego obrotu i skonfiskowany. Zobaczcie więc, jak daleko można pójść!

W kolejnym odcinku: kilka słów odnośnie wdrażania standardu XML w naszym kraju w poszczególnych obszarach, a także o tym czy w przedsiębiorstwie warto wdrożyć jedną platformę do wszechstronnej obsługi raportowania JPK.