Już niebawem, bo 31 grudnia 2021 r., dla wielu podatników upłynie termin na przesłanie informacji o cenach transferowych w odniesieniu do transakcji realizowanych w 2020 r. W praktyce prawidłowe uzupełnienie formularza TPR może stanowić wyzwanie – zarówno w ujęciu merytorycznym, jak i organizacyjnym. Na jakie obszary należy zwrócić uwagę przy wypełnianiu TPR-C(3) (i nie tylko)?

Raportowanie TPR-C wielu podatnikom kojarzy się ze żmudnym obowiązkiem i surowymi sankcjami osobistymi na gruncie KKS. Raportowane dane wykorzystywane są do typowania podatników do kontroli, co dodatkowo zwiększa wagę ujawnianych informacji.

Z jakimi problemami trzeba się zmierzyć i na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu formularza?

Różne źródła wiedzy merytorycznej

Jednym z podstawowych problemów spotykanych przy wypełnianiu informacji o cenach transferowych jest wielość źródeł, z których należy korzystać w celu prawidłowego zaprezentowania transakcji i informacji o podatniku. Do źródeł tych należą: Ustawa o PIT/CIT, rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych wraz z obszernymi objaśnieniami co do sposobu sporządzenia informacji TPR oraz dodatkowe odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania pojawiające się przy wypełnianiu formularza TPR, które również stanowią obszerne opracowanie (zgodnie z zapowiedzią powinny zostać zaktualizowane w październiku). W gąszczu innych zmian podatkowych Polskiego Ładu i nawału dodatkowych obowiązków nietrudno o pomyłkę.

Niestety nawet pełna znajomość przepisów, wytycznych oraz objaśnień nie gwarantuje wyjaśnienia wszystkich wątpliwości, z jakimi zderzają się podatnicy przy raportowaniu cen transferowych. Specyfika transakcji bywa bowiem na tyle unikalna, że próżno jest szukać w powyższych źródłach rozwiązań pojawiających się problemów.

Compass EasyTPR kumuluje w jednym miejscu skondensowane wskazówki techniczne oraz merytoryczne, uwzględniające nie tylko aktualną treść przepisów i objaśnień Ministerstwa Finansów, lecz również nasze praktyczne doświadczenia. W najbardziej dyskusyjnych przypadkach można skorzystać ze wsparcia doświadczonych ekspertów CRIDO.

Zmienne wymogi

Sytuacji podatników nie poprawia także coroczna aktualizacja wymogów i interpretacji przepisów, jak również kształtu formularza TPR. Regulacje dotyczące raportowania cen transferowych w formie TPR-C weszły w życie 1 stycznia 2019 r., natomiast rozporządzenia wykonawcze precyzujące sposób uzupełnienia informacji doczekały się już jednej nowelizacji, a nad kolejną prowadzone są aktualnie prace przez Ministerstwo Finansów.

Konsekwencją zmian w przepisach są również kolejne wersje struktur logicznych TPR, a także formularzy interaktywnych TPR (stanowiących w praktyce jedynie darmowe i dobrowolne narzędzie informatyczne ułatwiające podatnikom złożenie informacji TPR) i odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania pojawiające się przy wypełnianiu formularza TPR, co w praktyce wiąże się z coroczną weryfikacją podejścia do prezentacji transakcji.

Narzędzie Compass EasyTPR pozostaje zgodne z właściwą strukturą logiczną (schemą) wymaganą przez MF, a sam zakres informacji oraz wskazówki techniczne i merytoryczne dostosowane są do najbardziej aktualnej wersji przepisów i objaśnień podatkowych.

Archiwizacja danych i zarządzanie wersjami

Zmiany w przepisach i praktyce skutkują tym, iż odpowiednia archiwizacja zaraportowanych danych oraz przyjętych w danym roku założeń i obowiązującej w danym roku interpretacji przepisów ma niebagatelne znaczenie. Z naszej praktyki wynika, iż niejednokrotnie występująca rotacja pracowników dodatkowo utrudnia zarządzenie wewnętrzną wiedzą w organizacji, szczególnie jeśli wymaga ona sięgnięcia po dane sprzed kilku lat. W praktyce widzimy, że podatnicy często prowadzą swoją własną „dokumentację” w excelu lub w kilku różnych plikach, a następnie przepisują dane do formularza interaktywnego PDF.

Konstrukcja Compass EasyTPR pozwala na odpowiednie zarządzenie danymi źródłowymi i wewnętrznymi, a następnie eksport tych danych w formie zgodnej ze strukturą wymaganą przez MF i bezpośrednią wysyłkę danych, bez konieczności ich przepisywania.

Pułapki formularza interaktywnego TPR-C

W ramach Portalu Podatkowego, w sekcji e-Deklaracje, udostępniany jest formularz interaktywny TPR-C, który jest powszechnie wykorzystywany przez podatników w celu złożenia informacji o cenach transferowych. Jak jednak wskazuje Ministerstwo Finansów, formularze te są jedynie darmowym i dobrowolnym narzędziem informatycznym, ułatwiającym podatnikom złożenie takiej informacji, co oznacza, że podatnicy powinni złożyć informację o cenach transferowych zgodną ze strukturą XML, a interaktywny PDF jest jedynie ułatwieniem spełnienia tego obowiązku (w przypadku braku tego formularza obowiązek nadal istnieje!).

Choć obecna wersja formularza interaktywnego TPR-C(3) wydaje się być już pozbawiona błędów, to błędy niestety się zdarzają i formularz był już kilkukrotnie aktualizowany (mimo braku zmiany formalnej nazwy formularza TPR-C(3)). W praktyce wskazane jest każdorazowe pobieranie jego najnowszej wersji ze stron MF, szczególnie, że uzupełnienie danych w nieaktualnym pliku PDF może skutkować brakiem możliwości jego wysłania. Z taką sytuacją spotykaliśmy się wielokrotnie w przeszłości, gdy podatnicy rozpoczęli uzupełnianie formularza na wersji formularza pobranej ze strony MF np. na początku roku i czekali z wysyłką formularza do ostatecznego terminu na raportowanie TPR (niezgodność wersji uniemożliwiała wysłanie formularza, co skutkowało koniecznością przepisywania danych).

Należy również zwrócić uwagę, że praca wyłącznie na formularzu interaktywnym TPR-C może wiązać się z pewną niedogodnością. W szczególności, uproszczona forma formularza nie pozwala na ujęcie wszystkich szczegółów raportowanych transakcji, a ponadto formularz interaktywny sprowadza ceny transferowe wyłącznie do danych liczbowych – nie pozwala na zamieszczenie detalicznych komentarzy wewnętrznych, zawarcie danych źródłowych, skalkulowanie wskaźników finansowych. W efekcie znaczna część wiedzy o przyjętych założeniach i przyczynach prezentacji danych umyka.

Compass EasyTPR pozwala na wysyłkę informacji TPR do Szefa KAS niezależnie od daty publikacji stabilnej wersji formularza interaktywnego PDF przez Ministerstwo Finansów.

Prawidłowe wypełnienie TPR – dlaczego jest tak ważne?

Nasza praktyka pokazuje, iż administracja podatkowa już teraz korzysta z analizy danych zawartych w formularzach TPR i na podstawie zaraportowanych danych wzywa podatników do przedstawiania wyjaśnień. Z tego względu poprawne i terminowe wywiązanie się z obowiązków w zakresie raportowania cen transferowych może zarówno zmniejszyć ryzyko kontroli, jak i ryzyko sankcji osobistych za błędy w raportowaniu.

Ze względu na bliski termin na dopełnienie obowiązku raportowania cen transferowych, zachęcamy do pilnego zajęcia się zagadnieniem informacji TPR, gdyż z praktyki wyniki, iż wysyłka formularzy w grudniu niejednokrotnie skutkuje nieprzewidzianymi trudnościami i nieuzasadnionym stresem dla osób odpowiedzialnych za jego terminowe złożenie.

Rozwiązaniem usprawniającym i automatyzującym proces wypełnienia oraz złożenia informacji o cenach transferowych, a także archiwizację procesu, jest narzędzie Compass EasyTPR.

W jaki sposób autorskie narzędzie CRIDO – Compass EasyTPR – może wspomóc ten proces?

Zachęcamy do zapoznania się z jego możliwościami.