21 kwietnia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych, które zastąpiło Rozporządzenie z dnia 15 kwietnia, o którym informowaliśmy w naszym wpisie Natychmiastowy zakaz przywozu z Ukrainy produktów rolnych do Polski.  

Na mocy Rozporządzenia z 21 kwietnia dopuszczony został tranzyt przez terytorium Polski produktów rolnych z Ukrainy pod warunkiem, że zostanie on zakończony w polskich portach morskich lub poza terytorium Polski.

Rozporządzenie wprowadza zakaz przywozu do 30 czerwca 2023 r. określonych produktów pochodzących lub przywożonych z terytorium Ukrainy na terytorium Polski (m.in. zboża, cukru, owoców i warzyw), z wyłączeniem:

 1. tranzytu zewnętrznego, o którym mowa w art. 226 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny,
 2. wspólnej procedury tranzytowej

– pod warunkiem, że tranzyt ma się zakończyć w portach morskich w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu lub Szczecinie lub poza terytorium Polski.

Wykaz produktów rolnych objętych zakazem przywozu z Ukrainy na terytorium Polski, ujętych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 kwietnia 2023 r. obejmuje:

 1. zboża, część I;
 2. cukier, część III;
 3. susz paszowy, część IV;
 4. nasiona, część V;
 5. chmiel, część VI;
 6. len i konopie, część VIII;
 7. owoce i warzywa, część IX;
 8. produkty z przetworzonych owoców i warzyw, część X;
 9. wina, część XII;
 10. wołowina i cielęcina, część XV;
 11. mleko i przetwory mleczne, część XVI;
 12. wieprzowina, część XVII;
 13. baranina i kozina, część XVIII;
 14. jaja, część XIX;
 15. mięso drobiowe, część XX;
 16. alkohol etylowy pochodzenia rolniczego, część XXI;
 17. produkty pszczele, część XXII;
 18. pozostałe produkty, część XXIV, z wyłączeniem kodów CN objętych pozycją 0101 (jest to jedyna zmiana zakresu w porównaniu do zakazu wprowadzonego rozporządzeniem z dnia 15 kwietnia 2023 r.).

Należy również wskazać, że na mocy rozporządzenia Ministra Finansów od 21 kwietnia br. przewóz przez Polskę (niezależnie od kraju pochodzenia) zboża, jaj, mięsa drobiowego i produktów pszczelich o określonej masie lub liczbie, został objęty obowiązkiem zgłoszenia w systemie monitorowania SENT pod groźbą kary.

W przypadku, gdyby chcieli Państwo omówić ewentualne konsekwencje wprowadzonego zakazu na Państwa działalność zachęcamy do kontaktu z:

Anną Getką-Juśkiewicz - Managerem w zespole podatków pośrednich w Crido (tel: + 48 532 414 289; e-mail: anna.getka-juskiewicz@crido.pl) lub

Alexem Węklarem – Associate w Crido Legal (tel: + 48 602 768 568; e-mail: alex.weklar@crido.pl).