Rok 2022 w większości organizacji zaczął się bardzo pracowicie. Dla wielu firm styczeń był miesiącem zamknięcia poprzedniego roku finansowego. Wszyscy musimy mierzyć się z niespodziankami Polskiego Ładu. Nowa rzeczywistość inflacyjna powoduje konieczność monitorowania cen, kosztów, marżowości biznesu, przygotowania nowych prognoz lub rewizji budżetów.  Wprowadzenie Tarczy Antyinflacyjnej oraz zmiany stawek VAT z kolei wymusza konieczność zmian systemów informatycznych, oraz komplikuje kwestie prawidłowych rozliczeń podatkowych. A to dopiero luty...

To jednak nie wszystko, ponieważ firmy działające w Polsce i będące czynnymi podatnikami VAT muszą w tym roku zmierzyć się z jeszcze jednym, bardzo istotnym zagadnieniem, czyli przygotowaniem oraz wdrożeniem w swojej organizacji Krajowego Systemu e-Faktur. Zgodnie z założeniami oraz przyjętymi przez Sejm w zeszłym roku przepisami, KSeF już od 1 stycznia 2022 r. działa, na razie w formie dobrowolnej. Faktura ustrukturyzowana funkcjonuje już jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży (obok faktur papierowych i faktur elektronicznych). Po uzyskaniu decyzji derogacyjnej Komisji Europejskiej (co najprawdopodobniej wydarzy się w najbliższych miesiącach)  MF planuje, aby w 2023 r. korzystanie z KSeF stało się obligatoryjne.

Jak przygotować się do wdrożenia KSeF?

To zależy od wielu czynników takich jak wielkość organizacji, ilość systemów informatycznych i ich wsparcie,  rodzaje transakcji, procesy biznesowe itd. W firmach, które rozpoczęły już prace przygotowawcze, odpowiedzialność za projekt znajduje w działach finansowych, w księgowości, w działach podatkowych, w działach IT, a nawet (jak na razie w jednym przypadku, o którym słyszeliśmy) w dziale obsługi klienta. I pewnie to najlepiej obrazuje kompleksowość tego zagadnienia. W praktyce, wdrożenie KSeF w znakomitej większości przypadków będzie wymagało zaangażowania i współpracy wszystkich wyżej wymienionych działów, a punkt ciężkości będzie rozkładał się w zależności od specyfiki każdej organizacji.

Jedno jest pewne, lepiej nie odkładać tego tematu na koniec roku, ponieważ im większa organizacja, tym bardziej skomplikowany będzie proces dostosowania się do wymogów MF.

Autor artykułu:

Tomaszz Loose, partner zarządzający w CRIDO