Przedsiębiorcy prowadzający działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (omawiany obowiązek nie dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność wyłącznie poprzez spółki, w tym spółki osobowe) powinni do jutra sprawdzić, czy przy rejestracji swojej działalności w ewidencji CEIDG podali swój numer PESEL. Jeżeli nie, powinni jeszcze dziś (bądź jutro) odpowiednio zaktualizować wpis do CEIDG.

Dlaczego to takie istotne?

Jeżeli tego nie zrobią, zostaną wykreśleni z ewidencji CEIDG. Grozi im więc utrata uprawnień do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Powyższy obowiązek powinien zostać wypełniony do jutra włącznie (termin ten wynika z art. 61 ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i niektórych innych ustaw).

Co ważne, warto pamiętać, że większość przedsiębiorców podawała swój PESEL przy rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej. Od pewnego czasu przy rejestrowaniu danej firmy informacji tej domaga się również urząd. Niemniej, każdego przedsiębiorcę prowadzącego JDG zachęcamy do niezwłocznego sprawdzenia swojego wpisu do CEIDG, aby uniknąć wątpliwej niespodzianki w postaci wykreślenia działalności z rejestru.