Dobra wiadomość na początek tygodnia. Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów, które wydłuża terminy za 2017 i 2018 rok dla:

  1. przygotowania dokumentacji cen transferowych,
  2. złożenia oświadczenia o przygotowaniu tej dokumentacji, oraz
  3. dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania o realizacji transakcji z podmiotami powiązanymi (CIT-TP),

właśnie został skierowany do podpisu ministra.

Pozostaje już zatem tylko oczekiwanie na podpis Ministra Finansów oraz ogłoszenie Rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

Źródło: strona RCL