We wtorek, na witrynach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekty rozporządzeń wprowadzających zmiany w zakresie raportowania informacji o cenach transferowych za pośrednictwem formularzy TPR-C i TPR-P. Aktualizowane wersje formularzy będą obowiązywały od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 r. i w swoim założeniu mają przede wszystkim umożliwić podatnikom wywiązanie się z obowiązków sprawozdawczych, nałożonych obowiązującymi od 1 stycznia br. znowelizowanymi przepisami Ustawy o CIT w szczególności w zakresie tak zwanych transakcji „rajowych”.

Aktualne brzmienie przepisów art. 11o ust 1a i 1b Ustawy o CIT, rozszerzyło obowiązki dokumentacyjne w zakresie transakcji rajowych również na sytuację, w której rzeczywisty właściciel transakcji przekraczającej kwotę 500 tys. PLN, funkcjonuje pod szkodliwą jurysdykcją podatkową. Co więcej, ustawodawca wprowadził domniemanie, w świetle którego jakiekolwiek rozliczenie naszego kontrahenta z podmiotem „rajowym” skutkuje przypisaniem statusu rzeczywistego właściciela podmiotowi „rajowemu”. Przeszło osiem miesięcy funkcjonowania przepisów potwierdziło wielokrotnie podnoszone wątpliwości odnośnie do trudności w wywiązaniu się z nałożonych obowiązków, w szczególności w zakresie egzekwowania od niepowiązanych kontrahentów oświadczeń o rzeczywistym właścicielu czy dokonywaniu przez nich rozliczeń z „rajami”. Skala trudności bywa jeszcze większa, gdy nasze relacje handlowe są incydentalne czy też mamy do czynienia z podmiotem z zagranicy. Co więcej – jak wskazywaliśmy w jednym z wpisów na naszym – nowe przepisy nie będą skuteczne wobec walki z transferem do tzw. rajów podatkowych i należy poszukać innych rozwiązań, gdyż te w praktyce skutkują jedynie niepotrzebnymi obowiązkami sprawozdawczymi po stronie podatnika.

Opublikowane właśnie projekty rozporządzeń przypominają niejako o ciążącym obowiązku w zakresie dochowania należytej staranności w stosunku do transakcji „rajowych” oraz przysparzają kolejnych obaw. Referując do powyższych przykładów, załóżmy scenariusz, że nie uzyskaliśmy od kontrahenta oświadczenia o rzeczywistym właścicielu czy też wskazał on, że rzeczywisty właściciel może funkcjonować pod szkodliwą jurysdykcją podatkową bez skonkretyzowania tej informacji. Wobec braku dowodu przeciwstawnego podatnik z pobudek ostrożnościowych może w takiej sytuacji zdecydować się na udokumentowanie transakcji na poziomie local file, co skutkuje powstaniem obowiązku sprawozdawczego TPR-C/TPR-P. Zgodnie zaś z treścią objaśnień do aktualizowanych formularzy, w przypadku chęci zaraportowania transakcji, w której rzeczywisty właściciel jest podmiotem „rajowym”, mamy obowiązek wskazać kod państwa kraju jego siedziby (konkretny „raj podatkowy”). Miejmy nadzieję, że podatnik, wykazujący pośród dziesiątek „zwykłych” transakcji kontrolowanych z pobudek ostrożnościowych również jedną transakcję, wobec której stosuje domniemanie o rzeczywistym właścicielu w raju podatkowym, i co do której brak jest pełnego zakresu informacji niezbędnych do zaraportowania, nie napotka technicznych trudności uniemożliwiających terminowe złożenie informacji TPR-C/TPR-P, co narażałoby go na sankcje karne skarbowe. W tym zakresie wskazane jest, aby formularz umożliwiał wybranie odpowiedzi typu „brak informacji”.

Śledząc i aktywnie uczestnicząc w procesach legislacyjnych w obszarze cen transferowych, warto przypomnieć o skierowanej właśnie do Sejmu inicjatywie legislacyjnej Polskiego Ładu, która w stosunku do obszaru cen transferowych, przewiduje korzystne zmiany, chociażby w postaci zniesienia obowiązków sporządzania analiz cen transferowych w przypadku transakcji rajowych realizowanych z niepowiązanymi podmiotami. Proponowane zmiany jednak nie są wystarczające, gdyż nadal na podatnikach spoczywa obowiązek weryfikacji beneficjentów rzeczywistych oraz sprawozdawczy (dokumentacja local file, TPR).

Na koniec warto wskazać, że to już przeszło pół roku od daty publikacji projektu objaśnień podatkowych w zakresie wprowadzonego dla potrzeb transakcji „rajowych” domniemania oraz powinności dochowania standardu należytej staranności. Wciąż czekamy na finalną wersję objaśnień, która ma – według zapowiedzi MF – objąć również kwestię koncepcji rzeczywistego właściciela.

MF deklaruje również, że stosowanie nowych przepisów w praktyce jest monitorowane i zwyczaj zajmuje co najmniej rok, aby ocenić czy zmiany/korekty są potrzebne. Szkoda tylko, że kolejny raz przeprowadzany jest „eksperyment” na podatnikach.

Kolejną zmianą, jaka czeka nas przy wypełnianiu TPR za 2021 rok jest dodanie informacji dotyczącej wartości transakcji podlegającej raportowaniu, która przypada na kraj siedziby lub zarządu kontrahenta (czyli raportowanie wartości transakcji per kraj, a nie tylko łącznie).

Termin na składanie uwag do projektów rozporządzeń upływa 24 września br.

Link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351205/katalog/12815104#12815104

WARTO DOCZYTAĆ:

 

Compass Easy TPR

Zobacz także:

>> Szóste z rzędu wyróżnienie „Poland Transfer Pricing Firm of the Year” w rękach CRIDO