5 września na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego, pojawiły się odpowiedzi Ministerstwa Finansów na uwagi zgłaszane w ramach konsultacji społecznych do projektu ustawy o CIT (szerzej o nowelizacji pisaliśmy tutaj). Odpowiedzi MF są jaskółką zmian do projektu ustawy o CIT, których można spodziewać się niebawem. Poniżej krótkie posumowanie najważniejszych kwestii wynikających z przeprowadzonych konsultacji:

Limit na usługi niematerialne:

 • Ograniczenie zaliczalności usług, licencji i opłat do kup będzie dotyczyć wyłącznie usług nabywanych od podmiotów powiązanych;
 • Ograniczeniu będą podlegać usługi o wartości powyżej 3 m PLN (bez odnoszenia do wskaźnika EBITDA);
 • Z katalogu usług podlegających ograniczeniu zostaną wyłączone usługi księgowe, prawne oraz rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu;
 • Koszty przekraczające 3 m PLN będą mogły być rozliczone w kolejnych 5 latach podatkowych w których próg nie zostanie przekroczony;
 • Wyłączenie stosowania ograniczenia w ramach PGK.

PGK:

 • Skrócenie do 3 lat okresu w jakim spółki tworzące uprzedno PGK będą musiały rozliczyć wstecznie CIT od własnych dochodów;
 • Wsteczne rozliczenie CIT nie będzie obejmować okresu sprzed 1 stycznia 2018 r.

Minimalny podatek CIT od nieruchomości komercyjnych:

 • Obniżenie stawki minimalnego CIT do 0,035% miesięcznie;
 • Wyłączenie z opodatkowania nieruchomości wykorzystywanych na własne potrzeby (np. biuro);
 • Zmiana w podstawie opodatkowania: nadwyżka powyżej 10m PLN wartości nieruchomości;

Przychód z nieodpłatnego przekazania rzeczy, praw lub świadczenia usług:

 • Planowana zmiana redakcyjna przepisu ograniczające rozpoznanie przychodu z nieodpłatnego przekazania rzeczy, praw czy świadczenia usług do określonych sytuacji na rzecz podmiotów powiązanych.

CFC:

 • Wprowadzenie definicji „istotnej rzeczywistej działalności gospodarczej” prowadzonej przez zagraniczną spółkę zależną poprzez odniesienie do przychodów uzyskiwanych z takiej działalności do jej przychodów ogółem.

O ewentualnych dalszych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco, jak tylko pojawi się projekt ustawy. Wyniki konsultacji społecznych można znaleźć po tym linkiem.

 


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.