W jednym z naszych ostatnich wpisów informowaliśmy o planach Ministerstwa Finansów w zakresie przedłużenia terminów do złożenia informacji o cenach transferowych TPR-P i TPR-C.

8 listopada na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (dalej: Projekt, Rozporządzenie).

Zgodnie z treścią Projektu przedłuża się termin do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR-C i TPR-P):

  1. do dnia 29 lutego 2024 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r.
  2. o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 grudnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.

Przedłużenie dotyczy informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Z treści uzasadnienia do Projektu wynika, że przedłużenie terminu (…) pozwoli podatnikom na prawidłową od strony merytorycznej i formalnej realizację obowiązku przekazania Informacji TPR, tym samym projekt rozporządzenia realizuje postulaty zgłaszane przez podatników.

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia procesu legislacyjnego nie dziwi wyznaczenie zaledwie trzydniowego terminu na zgłoszenie ewentualnych uwag do Projektu.

Abstrahując od procesu legislacyjnego zachęcamy do jak najszybszego przystąpienia do prac nad wywiązaniem się z obowiązku sprawozdawczego w formie TPR – nie warto czekać na ostatnią chwilę!

Link do Projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12378604/13016190/13016191/dokument646955.pdf


Zobacz film: TPR (Informacja o cenach transferowych) za 2022

Film polecamy wszystkim podmiotom, które są zobowiązane do wypełniania omawianej informacji. Ze względu na instruktażowy charakter nagrania ułatwi ono znacznie przygotowanie i złożenie TPR. Zapraszamy.