Jakiś czas temu informowaliśmy Państwa o planowanym na 2018 rok rozszerzeniu katalogu krajów, dla których dochody z programów motywacyjnych będą korzystających z odroczenia opodatkowania (od 2018 roku z preferencji korzystać mają programy, w których emitent akcji posiada siedzibę na terytorium Państwa, które zawarło z Polską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania).

W trakcie prac legislacyjnych sugerowano również objęcie preferencją programów motywacyjnych, w których emitentem są spółki komandytowo-akcyjne (a nie tylko akcyjne). Ostatecznie do takiej zmiany nie doszło.

Zauważyliśmy jednak, że czytając nową regulację o odroczeniu dochodów z programów motywacyjnych można dojść do wniosku, iż z możliwości odroczenia nie będą mogli skorzystać podatnicy nabywający akcje polskich emitentów. Nowy przepis ma dotyczyć spółek z krajów z którymi Rzeczpospolita zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (czyli krajów innych niż Polska).

Do tej pory problemu nie było, gdyż przepis mówił o akcjach spółek z siedzibą w UE (czyli również akcjach polskich spółek akcyjnych).

Zakładamy, że takie ograniczenie nie było zamierzone. Pytanie, jak ta kwestia zostanie ostatecznie rozwiązana?


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.