Ministerstwo Finansów (dalej: MF) planuje wprowadzić do polskiego systemu podatkowego instytucję Programu Współdziałania, który ma się opierać na pogłębionej współpracy na linii podatnik – fiskus (o czym już informowaliśmy Państwa na blogu).

28 maja 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Nowej Ordynacji Podatkowej, który zawiera w sobie m.in. regulacje dotyczące Programu Współdziałania. Kolejnym krokiem będzie skierowanie tego projektu do Parlamentu. Taka perspektywa faktycznie przybliża nas do wprowadzania Nowej Ordynacji Podatkowej, a wraz z nią instytucji monitoringu horyzontalnego (którą ma realizować ww. Program).

Wydaje się jednak, że regulacje lub poszczególne rozwiązania dotyczące Programu Współdziałania mogą jeszcze ulec zmianie. Jest to spowodowane tym, że w Ministerstwie Finansów wciąż trwają konsultacje podatkowe, których przedmiotem są regulacje dotyczące horyzontalnego monitoringu (w których biorą udział m.in. eksperci Crido). Zgodnie z uzyskanymi przez nas informacjami konsultacje te zakończą się w połowie czerwca 2019 r. i wtedy najprawdopodobniej poznamy ostateczny kształt tego instrumentu prawnego.

Jako że Nowa Ordynacja Podatkowa (a wraz z nią Program Współdziałania) mają zgodnie z zapowiedziami obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., to już teraz przedsiębiorcy powinni ocenić potencjalną możliwość zacieśnienia swoich relacji z fiskusem. Z jednej strony udział w Programie Współdziałania może dać faktyczne i wymierne korzyści dla przedsiębiorcy. Z drugiej jednak strony koniecznym będzie spełnienie szeregu kryteriów m. in. w zakresie ram wewnętrznego nadzoru podatkowego. Będą one sprawdzane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach audytu podatkowego, a który to będzie poprzedzał podpisanie umowy o współdziałaniu.

Warto wiedzieć więcej

Już teraz warto zastanowić się nad chęcią przystąpienia do Programu Współdziałania – co jednak wiąże się z koniecznością podjęcia szeregu działań przygotowawczych po stronie podatnika. Zapraszamy w związku z tym 13 czerwca 2019 r. na śniadanie podatkowe, podczas którego eksperci Crido dokładnie omówią założenia Programu Współdziałania.

Jednocześnie w związku z tym, że Program Współdziałania budzi szerokie zainteresowanie wśród przedsiębiorców, będziemy Państwa informować m.in. o jego o wadach i zaletach w kolejnych wpisach na naszym blogu.