Od 12 stycznia br. rządowy program Poland Business Harbour został rozszerzony o obywateli Azerbejdżanu.

Przypomnijmy, że program „Poland. Business Harbour” to pakiet rozwiązań, których celem jest przyciągnięcie do Polski specjalistów i przedsiębiorstw z branży IT. Debiut programu miał miejsce we wrześniu 2020 r., obejmując początkowo jedynie obywateli Białorusi, natomiast w lipcu ubiegłego roku program został rozszerzony o obywateli Armenii, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy.

W celu uzyskania wizy w przyspieszonej procedurze dla obywateli Azerbejdżanu należy spełnić poniższe warunki:

  • posiadać dowód zainteresowania zatrudnieniem od jednej z firm partnerskich (pełna lista znajduje się na gov.pl),
  • posiadać co najmniej roczne doświadczenie w branży IT lub wykształcenie techniczne w kierunku IT.

Wiza z adnotacją „Poland. Business Harbour” daje wiele korzyści jej posiadaczom – w szczególności:

  • priorytetowe rozpatrzenie wniosku wizowego – w praktyce oczekiwanie na wizę w ramach programu może trwać od kilku dni do 2 tygodni;
  • dostęp do polskiego rynku pracy – posiadacze wiz są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w trakcie ważności wizy, a zatem istnieje możliwość swobodnej zmiany warunków pracy oraz stanowiska cudzoziemca;
  • wizy w ramach programu są wydawane także dla członków najbliższej rodziny pracownika;
  • uprawnienie do wjazdu bez dodatkowego wykazywania swojego statusu czy zgody Straży Granicznej;
  • wiza jest wydawana okres 1 roku, co stanowi ułatwienie w podróżowaniu do innych krajów strefy Schengen, jak i daje możliwość swobodnego podróżowania do kraju ojczystego;
  • możliwość zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Rozszerzenie programu „Poland. Business Harbour” to nie jedyna zmiana w procedurach imigracyjnych – obowiązuje już bowiem nowelizacja ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie w tym temacie, które odbędzie się 19 stycznia o godz. 10:00 >> Zarządzanie imigracją w przedsiębiorstwie – zmiany w prawie imigracyjnym 2022