Nowelizacja zakłada m.in. wprowadzenie przedłużenia uprawnień dla obywateli Ukrainy w Polsce do 30 czerwca 2024 roku.

Dotyczy to okresu legalności pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Ukrainy, którzy przybyli w związku z działaniami wojennymi od 24 lutego 2022 roku. Wydłużenie okresów ważności wiz, zezwoleń na pobyt oraz termin dobrowolnego powrotu obywatela Ukrainy. W tym zawieszenie biegu terminów na załatwienie spraw w postępowaniach prowadzonych przez wojewodę.

Ustawa wejdzie w życie w dniu następującym po ogłoszeniu.

Co dalej?

Ze względu na konieczność konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi zainteresowanymi podmiotami rząd planuje rozpoczęcie prac nad zmianami merytorycznymi oraz wydłużeniem terminu obowiązywania ustawy zgodnie z ww. decyzją Rady Unii Europejskiej – czyli do 4 marca 2025 r. w najbliższym możliwym czasie, jednocześnie zapewniając osobom zainteresowanym możliwość odetchnąć z ulgą na kilka miesięcy.

Co mówią liczby?

Od 24 lutego 2022 roku, czyli dnia początku agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 18,8 mln osób z Ukrainy – informuje Straż Graniczna. Jak podaje Straż, to głównie kobiety i dzieci.

Na przejściach granicznych z Ukrainy do Polski codziennie odprawia się ok. 19 tys. osób, z Polski do Ukrainy – 17 tys. osób.

Według analiz GUS obcokrajowcy stanowią już 7% pracujących w naszym kraju, a co trzecia osoba jest narodowości ukraińskiej. Jak podaje Rzeczpospolita, tylko 16 proc. aktywnych zawodowo osób z Ukrainy planuje wyjazd do innego kraju.


Zobacz film: Zezwolenie na pobyt czasowy – know how

Czym jest karta pobytu? Kto może się o nią ubiegać? Jakie dokumenty są wymagane przy jej składaniu? Zapraszamy na film na temat zezwolenia na pobyt czasowy.