Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przedstawiamy raport „Członkowie zarządu na celowniku organów skarbowych"  przygotowany przez specjalistów z Zespołu Postępowań Podatkowych i Sądowych Crido Taxand oraz Crido Legal. Jest to pierwsza tego typu publikacja na rynku, która analizuje wyroki orzekające o odpowiedzialności karnej skarbowej osób zajmujących się sprawami finansowymi podmiotów gospodarczych.

Okładka KKSRaport prezentuje dane statystyczne wskazujące m.in., jakie funkcje pełniły osoby pociągnięte do odpowiedzialności karnej skarbowej, jakie postawiono im zarzuty z k.k.s., jaki odsetek oskarżonych został ostatecznie skazany oraz jakie wymierzono względem nich kary.

Raport z założenia ma obrazować praktyczny wymiar i ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej. Jego wyniki nie nastrajają zbyt optymistycznie - aż w 95 % przypadków sąd uznał winę oskarżonych. Na uniewinnienie mogło liczyć zaledwie 3% wszystkich oskarżonych.

Na szczęście orzekane kary nie były zbyt rygorystyczne. W 91% przypadków sąd wymierzył sprawcy samoistną karę grzywny. Wśród analizowanych orzeczeń pojawiły się też przypadki kary pozbawienia wolności, w tym bezwarunkowego zawieszenia jej wykonania. Stanowiły jednak one zdecydowaną mniejszość.

Warto pamiętać, że prawomocne skazanie wiąże się także z wpisem do Krajowego Rejestru Karnego, co w istocie np. dla członków zarządu może być bardziej dotkliwą sankcją niż kara finansowa.

Zapraszamy do lektury.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.