Członek zarządu, który wykorzystuje samochód służbowy prywatnie, nie ma prawa do nowego zryczałtowanego opodatkowania tego przychodu.

Obowiązujące od początku roku przepisy dotyczące zryczałtowanego opodatkowania samochodów służbowych wykorzystywanych prywatnie nie dotyczą wszystkich użytkowników takich aut. Uzależniony od pojemności silnika ryczałt ma zastosowanie tylko wówczas, gdy w prywatnym celu służbowego samochodu używa pracownik. Tylko wtedy wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia ustala się w wysokości 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3, oraz 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Zupełnie inaczej jest, gdy służbowe auto jest wykorzystywane w prywatnych celach przez członka zarządu, rady nadzorczej czy inną osobę nie mającą statusu pracownika. W takiej sytuacji, konieczne jest ustalenie przychodu wyżej wymienionych z tytułu tzw. nieodpłatnego świadczenia na podstawie cen rynkowych, czyli kosztu jaki osoba taka musiałaby ponieść, gdyby samochód, chciała na ten czas wynająć w wypożyczalni. Przychód ustalony w ten sposób zwiększa następnie sumę przychodów, od której osoba ta płaci podatek.

W przypadku udostępnienia wymienionym osobom służbowych samochodów osobowych na sposób ich wykorzystywania trzeba zwrócić szczególną uwagę również z uwagi na VAT. Jeśli firma zadeklarowała w VAT-26, że samochód będzie służył tylko celom gospodarczym i odlicza w związku z tym cały VAT, to przyłapanie przez fiskusa osoby użytkującej samochód np. w czasie weekendowych zakupów z rodziną, skończy się zakwestionowaniem prawa do odliczania VAT. Co więcej, urzędnicy będą też mieli podstawę do kwestionowania rzetelności prowadzonej dokumentacji podatkowej. Pełne odliczenie VAT wymaga bowiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dokumentującej sposób używania samochodu. Warto zatem pomyśleć o odpowiednich mechanizmach zabezpieczających właściwy sposób korzystania z firmowego auta przez osoby, którym je udostępniamy. Te same zastrzeżenia co członków zarządu dotyczą także osób wykonujących zlecenia i umowy o dzieło.

Źródło: Ustawa z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1662).