Witamy w szóstym wpisie z serii „Powrót do przyszłości TP”, w której podsumowujemy najważniejsze wnioski z WU Global Transfer Pricing Conference 2023. Jeśli ktoś nie miał jeszcze okazji zapoznać się z poprzednimi wpisami z serii to gorąco zachęcamy (m. in. „Powrót do przyszłości” TP – Praca zdalna z perspektywy cen transferowych oraz „Powrót do przyszłości TP" – Big Data a ceny transferowe). Tym razem opiszemy prace OECD nad projektem Pillar One w kontekście ich wpływu na regulacje dotyczące cen transferowych.

BEPS 2.0 – druga rewolucja w opodatkowaniu międzynarodowych grup kapitałowych

Inicjatywa OECD nazywana powszechnie BEPS 2.0 w opinii wielu ekspertów stanowi największą w historii reformę międzynarodowego prawa podatkowego. Jest to rozwinięcie wcześniejszych działań podjętych przez OECD w walce z unikaniem opodatkowania. Jednym z elementów inicjatywy jest wprowadzenie nowego standardu opodatkowania dla największych międzynarodowych grup kapitałowych. Ma on opierać się na dwóch filarach. Filar pierwszy to zupełnie nowy mechanizm alokacji zysków między krajami. Filar drugi to wprowadzenie globalnego minimalnego podatku dla przedsiębiorstw. W ramach prac nad filarem pierwszym OECD podzieliło prac na tzw. kwotę A dotyczącą opodatkowania największych międzynarodowych przedsiębiorstw oraz tzw. kwotę B, której przedmiotem jest wprowadzenie uproszczeń w zakresie cen transferowych.

Kwota A - dlaczego koncepcja stałego zakładu jest passé

Dotychczasowa koncepcja stałego zakładu opiera się na zasadzie, że przedsiębiorstwo co do zasady musi posiadać fizyczną obecność w danym kraju by być w nim opodatkowanym. W wyniku postępującej cyfryzacji gospodarki coraz więcej przedsiębiorstw funkcjonuje jednak jedynie w przestrzeni wirtualnej poprzez którą świadczy usługi i sprzedaje produkty na wielu różnych rynkach. W konsekwencji tradycyjne zasady opodatkowania stały się niewystarczające. Ideą Kwoty A jest porzucenie konwencjonalnej koncepcji stałego zakładu i wprowadzenie do międzynarodowego systemu podatkowego nowej zasady opartej nie o fizyczną obecność przedsiębiorstwa a o miejsce, w którym znajduje się nabywca jego dóbr lub usług (koncepcja market jurisdicitons). W konsekwencji przedsiębiorstwa będą opodatkowane na tych rynkach, gdzie generują swoje dochody, a nie tylko tam, gdzie mają fizyczną siedzibę, zarząd, fabrykę czy przedstawicieli handlowych. Zgodnie z założeniami Kwota A ma dotyczyć jedynie największych przedsiębiorstw międzynarodowych o rentowności powyżej 10% oraz globalnych obrotach powyżej 20 mld EUR, a samej alokacji pomiędzy market jurisdictions będzie co do zasady podlegało 25% globalnego zysku rezydualnego przedsiębiorstw międzynarodowych.

Kwota B – próba uproszczenia cen transferowych

Kwota B w ramach Filaru pierwszego dotyczyć ma natomiast uproszczenia zasad dotyczących cen transferowych. Założeniem kwoty B jest wprowadzenie wystandaryzowanego i uproszczonego podejścia do wyznaczania cen transferowych w zakresie podstawowej działalności marketingowej i dystrybucyjnej (w tym działalności agentów sprzedażowych i komisantów). Celem zmian ma być zwiększenie pewności podatkowej, zmniejszenie kosztów compliance oraz zapewnienie dodatkowych dochodów jurysdykcjom o niskim potencjale organów skarbowych, które nie są w stanie efektywnie egzekwować aktualnych regulacji o cenach transferowych. W ramach aktualnych prac rozważa się dwie możliwości wprowadzenia uproszczonych zasad: (i) matrix approach oparte o wyznaczenie przedziałów cenowych dla wyodrębnionych rodzajów działalności i odpowiadającej im rentowności lub (ii) mechanical approach w ramach, którego określono by zestaw wiarygodnych czynników wpływających na poziom rentowności i opracowano uniwersalny wzór do jej wyznaczenia w ramach wskazanych transakcji.

Podsumowanie

Inicjatywa BEPS 2.0 to nowa rewolucja w międzynarodowym prawie podatkowym mająca na celu zmiany w opodatkowaniu międzynarodowych grup kapitałowych. Z perspektywy cen transferowych istotniejszym elementem Filaru pierwszego jest Kwota B, która koncentruje się na uproszczeniach dotyczących cen transferowych. Będziemy zatem śledzić postępy tych prac.

Zachęcamy do dalszego śledzenia serii „Powrót do przyszłości TP”.