Dokumentacje cen transferowych za 2021 r. przygotowane, TPR-C złożone, kurz opadł…

Pierwszy kwartał roku to dla osób pracujących w cenach transferowych zazwyczaj okres podsumowań oraz wytchnienia po okresie wytężonej pracy, w którym dbamy o to by wszyscy klienci wypełnili w terminie swoje obowiązki. W CRIDO jednak nie spoczywamy na laurach i wykorzystujemy ten okres do dalszego rozwoju zawodowego.

Jednym z ważnych wydarzeń w kalendarzu specjalistów TP jest WU Global Transfer Pricing Conference organizowana corocznie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu. Konferencja gromadzi specjalistów z całego świata reprezentujących świat akademicki, organizacje międzynarodowe (OECD, ONZ, Komisję Europejską), administracje skarbową, firmy doradcze oraz szeroko rozumiany sektor biznesu.

Jako CRIDO wzięliśmy udział w tym wydarzeniu, i chcemy podzielić się najważniejszymi wnioskami z niego płynącymi.

Umarł król, niech żyje król (tj. transfer pricing)!

W ostatnim czasie w związku z działaniami OCED w zakresie tzw. projektu BEPS 2.0 obejmującymi plany wprowadzenia zasad alokacji zysku największych międzynarodowych korporacji na poszczególne rynki zbytu (tzw. Pillar I, Amount A), uproszczenia i ujednolicenia zasad w zakresie cen transferowych (tzw. Pillar I, Amount B) oraz wprowadzenia minimalnego globalnego podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. Pillar II), część komentatorów wskazywała na ryzyko odejścia od znanej nam od lat arm’s length principle, co mogłoby dać początek końca cen transferowych. Nic bardziej mylnego! Uproszczenia w zakresie cen transferowych, o których dyskutuje się w ramach tzw. Pillar I - Amount B mają obejmować jedynie rutynowe czynności marketingowe i dystrybucyjne. Ponadto rozwiązania z zakresu tzw. Pillar I, Amount A będą dotyczyć jedynie największych globalnych korporacji i będą w dużej mierze niezależne od przepisów dotyczących cen transferowych, gdyż alokacji pomiędzy poszczególne państwa będzie podlegał zysk rezydualny, który będzie już wynikiem zastosowania cen transferowych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

W zakresie globalnego minimalnego podatku dochodowego ryzyko zmniejszenia znaczenia cen transferowych wiąże się ze spadkiem konkurencji podatkowej pomiędzy państwami, a tym samym mniejszą motywacją do transferu zysku pomiędzy różnymi państwami. Warto jednak pamiętać, że lokowanie biznesu w różnych krajach jest znacznie częściej motywowane aspektami biznesowymi niż podatkowymi, a wprowadzona minimalna 15% stawka podatku CIT jest i tak niższa niż te obowiązujące w wielu krajach wysokorozwiniętych.

Przyszłość cen transferowych – kluczowe wyzwania

Podczas konferencji jako największe przyszłe wyzwania w zakresie cen transferowych wskazano:

  • wpływ wysokiej inflacji na ceny transferowe;
  • implementacje projektu BEPS 2.0;
  • transakcje dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i sprzedaży dużych zbiorów danych (tzw. Big Data);
  • globalną mobilność pracowników i skutki pracy zdalnej na powstawanie stałego zakładu;
  • transakcje obejmujące kryptoaktywa (zarówno kryptowaluty jak i NFT’s);
  • zielony ład, w tym podatki ekologiczne i handel certyfikatami CO2.

Podsumowując, nowe wyzwania w cenach transferowych dopiero przed nami! Postępująca cyfryzacja gospodarki, wzrost mobilności pracowników oraz ukierunkowanie na ochronę środowiska już dziś rodzą istotne problemy w zakresie cen transferowych. Żebyśmy wszyscy mogli się na nie lepiej przygotować zachęcam do dyskusji i śledzenia kolejnych wpisów z serii „Powrót do przyszłości w TP”.