Z udziałem ekspertów CRIDO w ubiegłym tygodniu przygotowane zostało i złożone do Ministerstwa Rozwoju blisko 80 postulatów opracowanych m.in. na bazie uwag zgłoszonych przez ponad 100 przedsiębiorców.

Skala obszarów działalności, jakich dotyka obecna epidemia jest ogromna, opracowane przez nas postulaty skupione są wokół 5 krytycznych problemów:

  1. Postulaty w zakresie płynności finansowej
  2. Postulaty w zakresie ograniczenia kosztów po stronie przedsiębiorców
  3. Postulaty w zakresie przesunięcia obowiązków administracyjnych lub wejścia w życie określonych przepisów
  4. Postulaty w zakresie wykorzystania środków unijnych
  5. Postulaty w pozostałym zakresie jak np. wprowadzenie przepisów wyłączających możliwość stosowania kar umownych za opóźnienia w realizacji usług w czasie zagrożenia epidemią.

Dziękujemy za zaangażowanie przedsiębiorców w ostatnich dniach w zbieranie postulatów do tzw. Pakietu Pomocowego dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem.

Od zeszłego tygodnia działa również dedykowany dyżur ekspercki poprzez specjalnie utworzony adres mailowy coronavirus_info@crido.pl, na który można przesyłać pytania i kwestie problematyczne, zaś nasi doradcy prawni, podatkowi i finansowi na bieżąco się z Państwem kontaktują.


A od dziś wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, uruchomiliśmy w CRIDO dedykowaną infolinię prawną (dostępną również w godzinach wieczornych), w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

Tych którzy jeszcze nie mieli okazji – zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań!