Nowe technologie mają coraz większy wpływ praktycznie na wszystkie dziedziny życia, nawet na te, które jeszcze niedawno wydawały się z tej perspektywy dość konserwatywne. Postanowiliśmy zastanowić się na tym jaki wpływ nowe technologie mają już obecnie oraz będą mieć w przyszłości w obszarze, którym na co dzień zajmujemy się zawodowo – kontroli i postępowań podatkowych oraz związanych z nimi postępowań sądowych.

Obszarem, w którym właściwie już rozpoczęła się i trwać będzie przez kolejne lata, rewolucja technologiczna jest niewątpliwie prawo podatkowe (w tym także procedura podatkowa). Dzięki specyficznym cechom prawa podatkowego, tj. sztuczności (oparciu tej gałęzi prawa na konstrukcjach stworzonych specyficznie dla jego potrzeb, w oderwaniu od rozwiązań i pojęć wynikających z życia codziennego) oraz technicznej złożoności pod względem struktury i treści, jest ono uznawane za doskonały grunt dla coraz szerszego stosowania sztucznej inteligencji.

Jakie szanse i zagrożenia może powodować wprowadzanie w tym obszarze nowych technologii, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji? Jak będzie wyglądało postępowanie przyszłości, pozycja strony, a także rola organów podatkowych i pełnomocników? W nowym cyklu wpisów na naszym blogu postaramy się odpowiedzieć między innymi na te pytania.

W nadchodzącym cyklu wpisów:

  • opiszemy jaką rolę pełni i może pełnić w przyszłości sztuczna inteligencja w postępowaniu podatkowym, w szczególności w zakresie rozwiązań opartych o użycie algorytmów,
  • zajmiemy się postępowaniem sądowym przyszłości, w tym spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy sztuczna inteligencja i algorytmy ułatwią pracę sędziego, czy go zastąpią,
  • zastanowimy się jak może być wykorzystana sztuczna inteligencja na etapie postępowania egzekucyjnego – czy przyszłość w tym obszarze rysuje się jako scenariusz na utopię dla organów i jednocześnie dystopię dla podatników,
  • w oparciu o studium konkretnego przypadku wykażemy, jakie mogą być skutki sytuacji, gdy rozwiązania z zakresu prawa publicznego oparte o sztuczną inteligencję zostaną skonstruowane w wadliwy sposób oraz
  • zastanowimy się nad miejscem doradców podatkowych w postępowaniach przyszłości.

Zapraszamy do śledzenia naszego bloga.